Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Królowe polskiej polityki

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
W polityce najwyżej cenimy kobiety widoczne w mediach i te, które reprezentujš popularne partie. Stšd bezapelacyjne zwycięstwo Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zarówno Polki, jak i Polacy deklarujš, że nie płeć jest ważna w polityce, ale kompetencje
Zapytaliœmy Polaków, które kobiety w polityce ceniš najbardziej. Zdecydowanš zwyciężczyniš okazała się prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO). Ceni jš prawie co drugi Polak, najwięcej osób z wykształceniem wyższym i w wieku 30 – 39 lat. [wyimek]Ostatnia kampania w mediach na razie nie przekłada się na sympatię do „aniołków PiS”[/wyimek] – W sondażach wizerunkowych na ogół typujemy osoby znane, które często pokazujš się w mediach – komentuje politolog Bartłomiej Biskup. Dlatego jego zdaniem drugie miejsce w rankingu zajmuje Maria Kaczyńska, która przecież nie jest politykiem, ale żonš prezydenta, czyli polityka bardzo często obecnego w mediach. Ceni jš co czwarty Polak.
Również częstym wypowiedziom publicznym zawdzięczajš wysokš pozycję w sondażu minister ds. walki z korupcjš Julia Pitera i szefowa resortu zdrowia Ewa Kopacz – zajęły wspólnie trzeciš lokatę. Przykładem, jak sympatia mediów przekłada się na sympatię odbiorców, jest także Joanna Senyszyn (SLD), która uplasowała się na siódmym miejscu. Tę znanš z kontrowersyjnych sšdów, piszšcš popularnego bloga posłankę media lubiš za cięty język. W badaniu ceni jš tyle samo mężczyzn co kobiet – po 12 proc. – Słabo na ich tle wypada minister Katarzyna Hall, bo przez sprawę z szeœciolatkami nie ma dobrej prasy – mówi Biskup. Z badań wynika też inna prawidłowoœć – mężczyŸni ceniš kobiety zdecydowane, mówišce językiem konkretnym i ostrym, jak Julia Pitera czy Zyta Gilowska. Polki inaczej, poza wyjštkowo lubianš Gronkiewicz-Waltz wolš panie o łagodniejszym wizerunku – Marię Kaczyńskš (co trzecia Polka) i Ewę Kopacz (26 proc. respondentek). – Szczerze mówišc, dziwi mnie tak dobry wynik, ale jest mi bardzo miło – mówi „Rz” Zyta Gilowska. – Może to znaczy, że jak ktoœ ma silnš osobowoœć, to się odciska w pamięci – zastanawia się. I dodaje: – Ale szczerze mówišc, w sondażach to już nic mnie nie dziwi. – Wielkie dzięki – uœmiecha się Ewa Kopacz. – Postaram się nie zawieœć tych, którzy mnie popierajš i z determinacjš będę walczyć o resztę. Julię Piterę lubi i ceni najwięcej osób z wykształceniem wyższym, głównie ludzie młodzi (18 – 29 lat) – wskazuje jš co trzeci młody Polak, najmniej (6 proc.) osoby starsze (60 lat i więcej). Na drugim biegunie jest Ewa Kopacz. Ma ona najwięcej sympatyków wœród osób o najniższym wykształceniu (w tej grupie głosowało na niš aż 32 proc. respondentów). – Każdy człowiek ma gdzieœ tam ukrytš potrzebę akceptacji – komentuje sondaż Pitera. – Nie dla zaspokojenia próżnoœci, ale potwierdzenia, że to, co robi, ma sens. Biorę sobie więc ten wynik głęboko do serca. Gronkiewicz-Waltz jest mile zaskoczona wynikami. – Cieszę się, że jestem doceniana. Od 17 lat jestem osobš publicznš, to pewnie ma znaczenie. Jestem teraz prezydentem Warszawy, a stolica zawsze jest postrzegana priorytetowo, wizerunkowo.Słabo w rankingu wypadajš byłe minister rzšdu PiS: Elżbieta Jakubiak, Grażyna Gęsicka i Joanna Kluzik-Rostkowska (głosowało na nie 3 i 4 proc. respondentów), i w ogóle posłanki tej partii: Elżbieta Kruk i Jolanta Szczypińska (po 2 proc.) czy Aleksandra Natalli-Œwiat (5 proc.). Wyjštek stanowi Nelli Rokita (9 proc.). Widać, ostatnia wizerunkowa kampania PiS na razie nie przekłada się na sympatię do „aniołków prezesa” (Gęsickiej, Kluzik-Rostkowskiej i Natalli-Œwiat). Prof. Zbigniewa Bokszańskiego, socjologa z Uniwersytetu Łódzkiego, nie dziwiš te dysproporcje. – Wyniki te odzwierciedlajš sympatie partyjne w społeczeństwie: PO ma duże poparcie, co przekłada się na jej posłanki, PiS jest w odwrocie, więc i jego posłanki dużego poparcia mieć nie mogš – tłumaczy. 40 proc. Polek uważa, że kobiet w polityce jest za mało, podobnego zdania jest tylko 26 proc. mężczyzn. Polacy sš zgodni, że nie płeć jest ważna, ale kompetencje. Deklaruje to co druga Polka i 57 proc. mężczyzn, najwięcej osób z wykształceniem wyższym. [ramka]Prawie połowa Polaków najwyżej oceniła prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Sondaż GfK Polonia z 5 – 6 marca na grupie 500 osób. Ankietowani mogli wskazać najwyżej trzy swoje faworytki. [/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL