Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Kamyczek do ogródka prezesa Farfała

Komentatorzy naszych przeglšdów prasy na internetowej stronie dziennika „Rzeczpospolita” narzekajš często, że mamy obsesję i piszemy tu cišgle o innych gazetach. O „Wyborczej”, „Dzienniku”...
[b][link=http://blog.rp.pl/blog/2009/03/07/dominik-zdort-kamyczek-do-ogrodka-prezesa-farfala/]skomentuj na blogu[/link][/b] Więc, żeby sprawić przyjemnoœć narzekaczom, tym razem w przeglšdzie prasy parę słów o telewizji. Bo w Magazynie „Dziennika” Luiza Zalewska przypomina postać Andrzeja Kwiatkowskiego – prawdziwego wampira TVP, nieco już dziœ zapomnianego, ale za sprawš prezesa Piotra Farfała powracajšcego z własnym programem do telewizji publicznej. Zalewska doskonale pokazuje, jak Kwiatkowski łšczył w sobie w wyjštkowym stężeniu wszystkie najgorsze cechy pracownika tej instytucji: niekompetencję i umiejętnoœć do wykorzystania stanowiska we własnym interesie; kiedy można - politycznš stronniczoœć i usłużnoœć wobec postkomunistów, a kiedy trzeba - lizusostwo wobec niektórych œrodowisk postsolidarnoœciowych. Zetknšłem się kiedyœ z panem Kwiatkowskim i mogę zapewnić, że Luiza Zalewska nie przesadza, a nawet, że jest zbyt łagodna.
W Magazynie zresztš dziœ mamy festiwal wybitnych publicystów „Dziennika”. Najważniejszy chyba jest tekst Piotra Zaremby i Jerzego Jachowicza, analizujšcy stosunek prymasa Józefa Glempa do ks. Jerzego Popiełuszki. Autorzy odnoszš się do histerycznej reakcji „Gazety Wyborczej” na ujawnienie przez „Rzeczpospolitš”, że ksišdz prymas nie był entuzjastš szybkiej beatyfikacji zamordowanego przez esbeków kapłana. Przytaczajš wypowiedŸ Józefa Glempa umieszczonš w ksišżce Ewy Czaczkowskiej i Tomasza Wiœcickiego: „musiałem odczekać, aby ks. Popiełuszko nie był ogłoszony z inicjatywy Solidarnoœci, ale z inicjatywy Koœcioła” – mówił prymas. W ostatnich zdaniach swojego tekstu Zaremba i Jachowicz przytaczajš opinię Józefa Glempa na temat innego niepokornego kapłana, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego – nazwanego przez prymasa „nadubowcem”. Ale pytanie o stosunek miał kardynała Glemp do ks. Jerzego i do solidarnoœciowej opozycji pozostawiajš otwarte. Ponieważ wszyscy wybitni publicyœci „Dziennika” uciekli do Magazynu, dodatek Europa pozostaje od dawna intelektualnš pustyniš. Obok kilku przedruków nudnawych artykułów zagranicznych autorów mamy debatę Cezarego Michalskiego z Rafałem Matyjš. Czyli dwóch publicystów „Dziennika”. W ubiegłym tygodniu debatowali również we własnym, ale nieco szerszym gronie. Zgodnie z przewidywaniami – bezsensowne międlenie zużytych tez za pomocš wytartych argumentów. Na podobnym poziomie komentarz naczelnego „Dziennika” Roberta Krasowskiego: pochwała cynizmu. „Gazeta Wyborcza” w œrodku, a „Dziennik” na pierwszej stronie opisujš nowš inicjatywę Donalda Tuska (zbliża się moment, że w „Dzienniku” na froncie będš nagłaœniać każde kichnięcie premiera). Szef rzšdu wzywa do debaty na temat… eutanazji. No, no, wreszcie mamy premiera-radykała. Mirosław Orzechowski i Magdalena Œroda nie powstydziliby się tej inicjatywy. W gospodarce szalejšcy kryzys, załamanie budżetu i perspektywa siedmiu lat chudych, a Tusk chce rozmawiać o eutanazji. To oczywiste, że chodzi o wywołanie ideologicznej wojny w Polsce, szef rzšdu szuka pola, na którym będzie mógł jš przeprowadzić, aby odwrócić uwagę od bezradnoœci rzšdu w kryzysie. „Dziennik” tę „oczywistš oczywistoœć” zauważa jednym zdaniem dopiero w trzeciej szpalcie swojego tekstu. Wczeœniej domniemywa, że premier w ten sposób robi „ukłon w kierunku opinii publicznej” i „reaguje na problem, który zajmuje obecnie Polaków”. Całe szczęœcie, że obok usłużnych wobec szefa rzšdu redaktorów w taki sposób konstruujšcych teksty jest jeszcze Piotr Zaremba, ze smutkiem w komentarzu demaskujšcy złe intencje Donalda Tuska. Inny temat dnia – Włodzimierz Cimoszewicz zostanie wysłany przez rzšd PO do Rady Europy. Po Danucie Huebner kolejny polityk lewicy, który stał się zdobyczš Donalda Tuska. Nie tylko Piotr Zaremba, ale nawet kibicujšca od lat Cimoszewiczowi „Gazeta Wyborcza” zauważajš, że za decyzjš stojš polityczne rachuby. Pytanie brzmi: jakie? Czy chodzi tylko o „zjedzenie SLD”, przejęcie jej elektoratu, czy może o przestawienie Platformy na lewicowe tory? I co na to tradycyjni wyborcy PO? Czy zacisnšł zęby i zniosš pokornie fakt, że Donald Tusk hołubi postkomunę? Pytania tym bardziej aktualne w kontekœcie wywiadu Radka Sikorskiego w „Gazecie Wyborczej”. Na pytanie „czy czerwony może być zbawiony” szef MSZ odpowiada twierdzšco. Dla „Gazety” nominacja Cimoszewicza przez Tuska to „powiew normalnoœci”, dla odmiany niemal równoczesne powołanie byłej szefowej MSZ Anny Fotygi na ambasadora przy ONZ to „mniejsze zło”. Można tylko pogratulować obiektywnego spojrzenia i dobrego samopoczucia. Na koniec – drobiazgi. „Gazeta Wyborcza”, która wygrała proces o to, czy miała prawo nazwać prezesa TVP Piotra Farfała „byłym neonazistš” posuwa się krok dalej. Farfał już nie jest „byłym neonazistš”, ale „b. neonazistš”. Widać jasno, w jakim kierunku to zmierza. I przy wszystkich - naprawdę ogromnych ¬- zarzutach wobec Farfała, ta metoda niszczenia człowieka jest niegodna. Specjalistka od takich chwytów ta sama co zwykle. Podpisano „knysz” – czyli Agnieszka Kublik. I jeszcze jedna rzecz – a propos Farfała. Niedawno telewizja ARTE zerwała współpracę z TVP, stwierdzajšc, że jej nie odpowiadajš poglšdy prezesa telewizji. Dziœ we wspominanym wywiadzie z Sikorskim w „Gazecie” - w pytaniu dziennikarzy - pojawia się informacja, że ta sama ARTE pokazała niedawno film („łzawš historię”) o wysiedleniu Niemców z Gdyni, nie przypominajšc w nim, że owo wysiedlenie było efektem wojny. W dodatku Gdynia była w tym filmie niemieckim miastem Gotenhafen.W moich oczach to kolejny kamyczek do ogródka prezesa Farfała. Bo to on powinien był zerwać współpracę z ARTE.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL