Czy można zwolnić pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego?

aktualizacja: 03.03.2009, 11:30
[b]Za kilka tygodni kończy mi się urlop macierzyński i zamierzam wrócić do pracy. Przed urodzeniem dziecka kierowałam wydziałem. Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego jestem w jakiś sposób chroniona przed zwolnieniem? Czy pracodawca może mi wręczyć wymówienie np. po tygodniu pracy?[/b]
Pracownica będąca na urlopie macierzyńskim korzysta ze szczególnej ochrony przed zwolnieniem. Inaczej przedstawia się jednak sprawa po zakończeniu urlopu i powrocie do pracy.
Jeśli pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, to pracodawca, aby rozwiązać z nią umowę, musi odpowiednio uzasadnić przyczyny wypowiedzenia. W praktyce nie będzie to łatwe w przypadku pracownicy powracającej po dłuższej przerwie.
Zgodnie z art. 183 [sup]2[/sup] [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]kodeksu pracy[/link] pracodawca ma obowiązek dopuszczenia do pracy pracownika powracającego z urlopu macierzyńskiego co najmniej na stanowisku równorzędnym lub odpowiadającym jego kwalifikacjom. Jego wynagrodzenie powinno wynosić tyle, ile otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu macierzyńskiego.
Pracodawca, który ma zamiar rozwiązać umowę z pracownikiem powracającym z urlopu macierzyńskiego, powinien brać pod uwagę wykładnię wynikającą z prawa europejskiego. Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 11 października 2007 r. (nr sprawy C-460/06), przepisy dyrektywy unijnej zakazują nie tylko wypowiadania umów o pracę w czasie urlopu macierzyńskiego, ale też zabraniają podejmowania jakichkolwiek czynności przygotowawczych przed upływem okresów ochronnych.
Na ten temat piszemy również w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/56599,247513_Mloda_matke_mozesz_przeniesc_na_gorsza_posade__ale_bez_zmiany_pensji.html]"Młodą matkę możesz przenieść na gorszą posadę, ale bez zmiany pensji"[/link].
Polecamy również nasze serwisy:
[link=http://www.rp.pl/temat/56599.html]Dobra Firma » Kadry » Zwolnienia z pracy » Ochrona przed zwolnieniem » Pracownicy na urlopach[/link]
[link=http://www.rp.pl/temat/56582.html]Dobra Firma » Kadry » Urlopy » Urlop macierzyński[/link]

POLECAMY

KOMENTARZE