Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Najważniejsza niezawisłość

Czy niezawisłoœć sędziowska jest celem wymiaru sprawiedliwoœci? Słuchajšc dyskusji na temat trzeciej władzy w Polsce, często można dojœć do takiego właœnie wniosku.
Ostatnio sšdy wypuœciły z aresztu dwóch psychopatów znęcajšcych się nad żonami. Jeden po uwolnieniu zamordował szwagierkę i jej partnera, którzy nie podali mu miejsca ukrywania się żony. Drugi spełnił uprzedniš groŸbę i zabił małżonkę. Sšd odmówił aresztowania pedofila, który po wyjœciu z więzienia terroryzował ofiarę gwałtu i jego rodzinę. To wydarzenia z ostatnich dni. Jedynie w wypadku "rażšcej obrazy przepisów prawa" sędziego można pocišgnšć do odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej. Dla wszystkich jest więc oczywiste, że sędziowie, którzy podjęli opisane decyzje, nie poniosš z ich powodu żadnych konsekwencji. Sšd dyscyplinarny korporacji sędziowskiej w Polsce właœciwie nie działa. Nie pocišgnšł on do odpowiedzialnoœci żadnego z najbardziej nawet skompromitowanych sędziów PRL, którzy w wolnej Polsce nadal mogš zajmować stanowiska. Rok temu Sšd Najwyższy ogłosił postanowienie uniemożliwiajšce œledztwo w sprawie sędziów, którzy wydawali wyroki na podstawie nieposiadajšcego jeszcze mocy prawnej dekretu o stanie wojennym, czyli łamali nawet prawo PRL. Już po roku 2000 sšd dyscyplinarny nie reagował na ujawnienie zażyłoœci przewodniczšcego Wydziału Karnego sšdu w Toruniu z bossem miejscowego gangu, co zapewniało przestępcy bezkarnoœć. To nieliczne z wielu podobnych przypadków.
Młodzi sędziowie twierdzš, że sytuacja w ich profesji się zmienia. Chcę wierzyć, że jest wœród nich wielu, którym leży na sercu polski wymiar sprawiedliwoœci. Czy jednak w tym celu nie należałoby bardziej rygorystycznie podejœć do samooczyszczenia własnej korporacji, a nie pocieszać się tym, że w innych nie jest lepiej? Niezawisłoœć sędziowska to jeden ze œrodków, który ma tworzyć państwo prawa. W żadnym wypadku nie może być celem samym w sobie. Wymiar sprawiedliwoœci jest jednš z władz i – tak jak pozostałe – musi być poddany krytyce i osšdowi społecznemu. Skomentuj na [link=http://blog.rp.pl/wildstein/2009/03/02/najwazniejsza-niezawislosc/]blog.rp.pl/wildstein[/link]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL