Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Jak „Wyborcza” zwalnia Krzysztofa Skowrońskiego

Robert Wijas, p.o. prezesa Polskiego Radia. Wczeœniej był członkiem zarzšdu
Reporter
„Gazeta” zarzuca dyrektorowi Trójki nie tylko sympatyzowanie z PiS, ale i niezgodne z prawem wypłacanie sobie honorariów
Krzysztof Skowroński jest obok dyrektora PR Euro Szymona Sławińskiego jedynym dyrektorem anteny radia niewymienionym przez nowe władze. W ostatnich miesišcach rada nadzorcza spółki odwołała prezesa Krzysztofa Czabańskiego i jego zastępcę Jerzego Targalskiego. Pracę stracili m.in. dyrektor Programu I PR Jacek Sobala, jego zastępca Krzysztof Gottesman i œwieżo mianowany dyrektor Dwójki Krzysztof Rutkowski. Wraz z tymi zmianami w mediach zaczęły się pojawiać zarzuty wobec Skowrońskiego. Przede wszystkim ten, że dyrektor Trójki jest zwišzany z PiS.
[b]Czabański: to niemożliwe[/b] W sobotę nowy zarzut postawiła „Gazeta Wyborcza”. W weekendowym wydaniu odtajniła fragmenty zakończonego w Polskim Radiu audytu. Zdaniem dziennikarki Agnieszki Kublik niektóre fragmenty dotyczš szefa Trójki. „Z raportu wynika, że (Skowroński – red.) osobiœcie zatwierdzał sobie wypłatę honorariów (np. za przeprowadzony wywiad), choć mógł to zrobić tylko prezes zarzšdu”. – To nieprawdziwe oskarżenie – odpiera zarzut Krzysztof Skowroński. – Wszystkie moje honoraria podpisywał prezes. Były już prezes Krzysztof Czabański potwierdza: – System uniemożliwia, by dyrektorzy sami wypłacali sobie honoraria. Nie wierzę, że do takich sytuacji mogło dochodzić. Zdaniem Czabańskiego nieprawdziwe sš też informacje „Gazety” z grudnia minionego roku, że dyrektorzy anten dostali znaczne podwyżki. – Dyrektorzy otrzymali podwyżki wraz z innymi pracownikami radia, ale w połowie 2007 r., wtedy gdy nikt nie myœlał o drastycznym spadku wpływów z abonamentu i nagłym pogorszeniu się sytuacji finansowej spółki – wyjaœnia „Rz”. Pełnišcy przez ostatnie trzy miesišce obowišzki prezesa Polskiego Radia Bogusław Kiernicki zaznacza, że jeœli ktoœ miałby ponosić winę w sprawie zatwierdzania honorariów, to służby finansowe spółki. A jak zarzuty komentuje szef rady nadzorczej PR? – Nie omawialiœmy sprawy pana Skowrońskiego na posiedzeniu, dlatego nie chciałbym się do niej odnosić – mówi „Rz” Adam Hromiak. Ale dodaje, że w najbliższych dniach doniesienia „Wyborczej” sprawdzi zarzšd publicznej rozgłoœni. [b]Sympatyk PiS?[/b] „Gazeta Wyborcza” próbuje też udowodnić, że Skowroński sympatyzuje z PiS. Na poczštku stycznia opublikowała tekst, w którym przedstawiła kulisy przygotowań emitowanych w Polskim Radiu rozmów z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Jak relacjonowała, dziennikarze Jedynki co tydzień jeŸdzili do Kaczyńskiego nagrywać z nim rozmowę emitowanš na antenie następnego dnia. Co ma z tym wspólnego dyrektor Trójki? „Skowroński – ostatni dyrektor w publicznym radiu z PiS-owskiego nadania – zgodził się przyjechać do Jarosława Kaczyńskiego, by nagrać z nim wywiad” – czytamy w artykule. Niedługo po ukazaniu się tego tekstu Radio TOK FM – należšce do Agory, wydawcy „Gazety” – wysłało dziennikarza do Krakowa, gdzie odbywał się kongres Prawa i Sprawiedliwoœci, by nagrać rozmowę z prezesem partii. Następnego dnia rano wyemitowano jš na antenie. „Gazeta Wyborcza” zarzuca także Skowrońskiemu, że Ÿle kieruje antenš. Według badań słuchalnoœci wykonanych przez Audio Truck Trójka w ostatnim roku zwiększyła udział w rynku radiowym o 1,2 proc. – w tej chwili wynosi on 6,9 proc. Dzięki temu Trójka jest na czwartym miejscu wœród najchętniej słuchanych rozgłoœni w kraju. [ramka][srodtytul]Zaskarżš wybór Wijasa[/srodtytul] Robert Wijas, członek zarzšdu PR, zastšpił na stanowisku p.o. prezesa Bogusława Kiernickiego. Kiernickiemu minšł trzymiesięczny okres oddelegowania do zarzšdu z rady nadzorczej.Jak twierdzš niektórzy członkowie rady, przekazanie obowišzków Wijasowi odbyło się niezgodnie z prawem. Podczas głosowania za powierzeniem mu obowišzków na sali obecnych było tylko pięciu z dziewięciu członków rady. Trzech głosowało za Wijasem, dwóch było przeciw. Zdaniem przeciwników tej decyzji głosowanie byłoby ważne, gdyby na Wijasa głosowało przynajmniej szeœć osób. Dziœ kilku członków rady nadzorczej chce złożyć wniosek o zwołanie nadzwyczajnego jej posiedzenia, by odwołać jej przewodniczšcego Adama Hromiaka, który ich zdaniem doprowadził do niezgodnego z prawem powierzenia obowišzków Wijasowi. Kiernicki zapowiada, że częœć rady nadzorczej zaskarży decyzję o powołaniu Wijasa na p.o. prezesa spółki.[/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL