Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Pospolite ruszenie pomaga zabytkom

Znamy temat wrzeœniowych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa: „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz”
Europejskie Dni Dziedzictwa to jedna z najciekawszych i najbardziej masowych akcji promujšcych zabytki. W Polsce obecne sš od 1993 r. Miarš ich sukcesu jest rosnšca z roku na rok frekwencja. W ub.r. odbyło się ponad 1800 imprez kulturalnych w 246 miejscowoœciach. Uczestniczyło w nich prawie 400 tys. osób – o 100 tys. więcej niż w poprzedniej edycji. Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyły się imprezy plenerowe – festyny, biesiady, inscenizacje i pikniki historyczne. EDD to okazja do zwiedzenia muzeów i obiektów zabytkowych za darmo. Bardzo popularne były wystawy – zarówno czasowe, nawišzujšce do tematu ubiegłorocznej edycji: „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”, jak i ekspozycje stałe. Najwięcej imprez – ponad 500 – odbyło się w województwie mazowieckim, prawie 300 w lubelskim i 200 w opolskim. Byczyna na OpolszczyŸnie, jedno z najładniejszych i najstarszych miasteczek w tym rejonie, była gospodarzem uroczystoœci inaugurujšcych ubiegłoroczne obchody. Co roku EDD dajš możliwoœć zaprezentowania się mniej znanym miejscowoœciom, które mogš się poszczycić wyjštkowymi zabytkami i ciekawš historiš. Ogłoszony we wrzeœniu ub.r. konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej „Moje korzenie – historia i tradycja w moim domu, regionie” właœnie został rozstrzygnięty. Z ponad 2600 nadesłanych prac (plastycznych, komiksów, filmów i projektów stron internetowych) nagrodzono 20 i wyróżniono 14.W tym roku EDD poœwięcone będš zaniedbywanemu przez lata dziedzictwu militarnemu. Wiele tego rodzaju zabytków już zniknęło z mapy, kolejne sš zagrożone, m.in. przez agresywnš politykę inwestycyjnš.Koordynatorem obchodów EDD w Polsce jest Krajowy Oœrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL