Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Bruksela wzmacnia irańskš opozycję

UE uzna organizację, która chce obalić rzšd w Teheranie. Organizacja Mudżahedinów Ludowych została zdelegalizowana przez Brukselę w 2002 roku, ale Europejski Trybunał Sprawiedliwoœci uznał, że była to decyzja bezpodstawna.
W ostatnich latach ugrupowanie wyrzekło się bowiem przemocy, nie było dowodów, by nie dotrzymało zobowišzań. Po dwóch latach wahań Unia zdecydowała się wykreœlić organizację z czarnej listy. W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych 27 państw Wspólnoty bez głosowania, jednomyœlnie podejmš decyzję w tej sprawie. – To będzie poważne ostrzeżenie dla władz w Teheranie. Oto nagle opozycyjna organizacja z dnia na dzień nabierze politycznego znaczenia. Teheran odbierze to jednoznacznie – jako próbę wywierania nacisku – mówi „Rz” Meir Javedanfar, szef Bliskowschodniego Oœrodka Analiz Ekonomicznych i Politycznych. Organizacja Mudżahedinów Ludowych jest najsilniejszym ugrupowaniem opozycyjnym w Iranie. Została utworzona w 1965 roku, by walczyć z dyktaturš szacha, kapitalizmem i wpływami Zachodu. Dokonywała zamachów i porwań samolotów. Próbujšc uniknšć losu innych grup opozycyjnych, bezlitoœnie tępionych przez tajnš policję, ulokowała swe bazy w Iraku. Po obaleniu szacha Rezy Pahlawiego Mudżahedini obrócili się przeciwko rzšdom ajatollahów, a w czasie wojny iracko-irańskiej stanęli po stronie Saddama Husajna.
– Chociaż zrezygnowali z przemocy, to nie mogš liczyć na duże poparcie mieszkańców Iranu. Nie chodzi tylko o poparcie dla Saddama, ale też o ich skrajny konserwatyzm, od którego irańskie społeczeństwo raczej chce odejœć – tłumaczy Javedanfar. Jego zdaniem Mudżahedini nie majš szans na przejęcie władzy, ale Teheran będzie poważnie zaniepokojony m.in. możliwoœciš wykorzystania organizacji przez służby wywiadowcze Zachodu. W 2002 roku Mudżahedini poinformowali œwiat, że Iran prowadzi tajny program atomowy. Od tamtej pory Zachód bezskutecznie próbuje nakłonić Teheran do zrezygnowania z prac nad wzbogacaniem uranu, który może być wykorzystany do produkcji broni atomowej. Irańskie władze sš też podejrzewane o podtrzymywanie konfliktu bliskowschodniego, m.in. poprzez udzielanie wsparcia palestyńskiemu Hamasowi czy Hezbollahowi w Libanie, a także o wspieranie szyickich bojówek w Iraku. Na unijnej liœcie pozostaje wcišż ponad 30 grup uznawanych za organizacje terrorystyczne. Sš wœród nich m.in. Hamas, Tamilskie Tygrysy czy baskijska ETA. Najpoważniejsze sankcje z tym zwišzane to zamrożenie wszelkich aktywów znajdujšcych się na terenie UE.Organizacja Mudżahedinów Ludowych jest wcišż uznawana za ugrupowanie terrorystyczne przez Stany Zjednoczone, Kanadę, Iran i Irak.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL