Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Teatr z agentkš

Trudno zrozumieć, dla kogo i po co Radio TOK FM postanowiło zbudować esbeckiej agentce Nenie Obretenny nowš tożsamoœć sprzecznš z prawdš historycznš – pisze publicystka Amelia Łukasiak.
SpowiedŸ stojšcej nad grobem agentki to temat noœny medialnie. Tym atrakcyjniejszy, że skruszonych donosicieli jest jak na lekarstwo. Nic dziwnego, że sztuka radiowa o Nenie Obretenny, żonie pisarza Pawła Jasienicy – przygotowana przez Radio TOK FM – wzbudziła wielkie zainteresowanie. Szkoda tylko, że to historia całkowicie zmyœlona. Sztuka w TOK FM była szeroko reklamowana jako „dramat Neny Obretenny, najlepszej agentki SB, opowiadajšcy o ostatnim roku jej życia”. Z zajawek audycji wynikało, że autorzy odkrywajš nowe, nieznane fakty z jej biografii. [srodtytul]Między zdradš a miłoœciš[/srodtytul]
W sztuce Nena to postać tragiczna zawieszona między zdradš a miłoœciš, targana wielkimi wyrzutami sumienia. Kobieta wzbudzajšca współczucie i sympatię słuchaczy. Sanitariuszka w powstaniu warszawskim, która po jego upadku trafia do obozu jenieckiego. Tam poznaje przyszłego męża – Irlandczyka. Wychodzi za mšż, rodzi syna. Małżeństwo szybko się rozpada. [wyimek]Prawda o Nenie podobna jest do dziesištek innych historii agentów. Jeszcze za jej życia pojawiały się oskarżenia o jej współpracę z SB. Ona sama wszystkiemu z furiš zaprzeczała[/wyimek] Ona zostaje sama z małym dzieckiem bez œrodków do życia. Odwraca się od niej rodzina. Zakochuje się bez pamięci w przystojnym oficerze SB. Zostaje agentkš wbrew własnej woli. Bezpieka rzuca jš w ramiona wroga systemu pisarza Pawła Jasienicy. Jednak Nena naprawdę się w nim zakochuje. W jednej ze scen opowiada wnuczce pisarza Annie o ich żarliwej, namiętnej miłoœci „jak z powieœci”. W sztuce Nena przekonuje, że chciała, aby Jasienica poznał prawdę. Zostawiała w domu dekonspirujšce jš œlady. Ale on tego nie zauważał. Nie chciał. Dla słuchacza to jasna sugestia, że pisarz dobrze wiedział, czym zajmuje się jego żona, i to akceptował. Nena zresztš szczerze nienawidzi oficerów SB. Wcišż jš nachodzš i szantażujš. Walczy z nimi i ma wyrzuty sumienia. Przed œmierciš zwierza się pielęgniarce w hospicjum. Jest szczęœliwa, że po ziemskiej tułaczce w końcu dołšczy do ukochanego męża. [srodtytul]Fikcja w roli prawdy[/srodtytul] Premiera sztuki poprzedzona była intensywnš kampaniš promocyjnš na antenie Radia TOK FM. Emisja miała miejsce w poniedziałek 12 stycznia po godzinie 20. Ale przez cały dzień w innych audycjach temat zdrady i odkupienia był szeroko omawiany. W swojej audycji o godz. 13 Mikołaj Lizut pytał goœci: Paulinę Holtz – aktorkę, Macieja Knapika – dziennikarza i Grzegorza Lindenberga – wydawcę, czy dla zdrajcy możliwe jest odkupienie. Knapik uznał, że próba rozliczania się z przeszłoœciš za pomocš sztuki jest najbardziej efektywna. Holtz dodała, że życie z poczuciem winy i wyrzuty sumienia już sš wystarczajšcš karš dla agenta. Tylko Lindenberg stwierdził, że problem, nad którym debatujš, jest pozorny, bo dotychczas nie spotkał żadnego skruszonego agenta. Przeciwnie, wszyscy idš w zaparte i majš komfortowe życie. Nena Obretenny miała wiele czasu na rozliczenie się z przeszłoœciš. Przeżyła Jasienicę o 27 lat. Zmarła w 1997 roku. Nie zrobiła rachunku sumienia. Tę rolę wzięło na siebie Radio TOK FM. Problem w tym, że historia opisana w radiowej sztuce to literacka fikcja niemajšca pokrycia w faktach. A przecież imiona i nazwiska bohaterów nie zostały zmienione. Słuchacz był przekonany, że dowiaduje się prawdy opartej na historycznych ustaleniach, ubranej tylko w teatralny kostium. Prawda o Nenie jest prozaiczna. Podobna do dziesištek innych historii agentów. Jeszcze za jej życia wœród znajomych pisarza pojawiały się plotki, a nawet jawne oskarżenia, o jej współpracy z SB. Ona sama jednak wszystkiemu z furiš zaprzeczała. Córka pisarza Ewa Beynar-Czeczott przyznaje, że współczuła macosze, uważajšc, że jest niesłusznie oskarżana. Agentka ze łzami w oczach przekonywała, że oczerniać w ten sposób mogš jš tylko ludzie podli. Tłumaczyła, że miała znajomoœci w milicji, ale wykorzystywała je w dobrej sprawie. Dzięki jej zabiegom Paweł Jasienica miał w marcu 1968 roku uniknšć aresztowania. Gdy był już bardzo chory, załatwiała mu niezbędne lekarstwa i butle z tlenem. Ich małżeństwo trwało zaledwie osiem miesięcy. Nena odziedziczyła po pisarzu cały majštek: mieszkanie oraz wartoœciowy księgozbiór. Córka i wnuczka Jasienicy opiekowały się niš do końca życia. Nawet kiedy odwiedzały jš umierajšcš na raka w hospicjum w Wołominie, nie zdobyła się na zwierzenia. Prawdę Ewa Beynar-Czeczott poznała dopiero kilka lat po œmierci macochy w 2001 r. Zgłosiła się do IPN, aby ostatecznie oczyœcić dobre imię ojca, któremu komuniœci insynuowali zdradę przyjaciół. Przypomnijmy, podczas nadzwyczajnego zebrania warszawskiego oddziału Zwišzku Literatów Polskich 29 lutego 1968 r. – poprzedzajšcego wydarzenia marcowe – uchwalono rezolucję potępiajšcš zakaz wystawiania „Dziadów”, zdjętych z afisza z powodu antyradzieckich demonstracji w czasie spektaklu. Wniosek, żeby głosowanie nad rezolucjš było tajne, zgłosił Paweł Jasienica. W płomiennym wystšpieniu sprzeciwił się represjom wobec wiecujšcych studentów UW. Ostro potępił antysemityzm. W odwecie Wiesław Gomułka oznajmił z trybuny w Sali Kongresowej, że pisarz wyszedł z więzienia w 1948 r. za cenę zdrady legendarnego „Łupaszki”, dowódcy wileńskiej brygady AK, którego był adiutantem. Jasienica, choć dokumenty potwierdzajš jego niewinnoœć, do końca swych dni musiał żyć z tym piętnem. Zmarł przedwczeœnie zaszczuty przez bezpiekę. [srodtytul]Misja bez abonamentu[/srodtytul] Z dokumentów w IPN córka się dowiedziała, że Nena podjęła współpracę z SB dla pieniędzy, ale raporty pisała z zaangażowaniem i pasjš. Za Jasienicę też wyszła na zlecenie bezpieki. Ostatni raport na pisarza napisała po jego pogrzebie. Ale działalnoœci nie przerwała – teraz donosiła na jego przyjaciół. Zaszkodziła wielu osobom. W szufladach Jasienicy odnalazła pamiętnik pisany w ostatnich miesišcach życia. Z premedytacjš puœciła go w tzw. drugi obieg, dzięki czemu SB mogła mocno penetrować wydawnictwa podziemne. Służba Bezpieczeństwa bardzo ceniła jej usługi. Z jej donosów wycišgała więcej, niż mogli się dowiedzieć oficerowie SB. Nena żyła w dostatku i niezwykle rozrywkowo. Niedługo po œmierci męża znalazła sobie kochanka. O pisarskš spuœciznę Pawła Jasienicy też dbała na niby. Córce pisarza obiecała przed œmierciš, że w testamencie zagwarantuje wszystkie prawa autorskie rodzinie męża. Skłamała. Po jej œmierci się okazało, że żadnego testamentu nie ma. Prawa spadkowe nabył jej syn Paweł. Sprawa spadkowa przez wiele lat toczyła się w sšdzie. Ewa Beynar-Czeczott musiała udowadniać, że Nena wyszła za jej ojca w złej wierze. Dopiero dwa lata temu uzyskała korzystny wyrok. To dlatego ksišżek Pawła Jasienicy próżno było szukać w księgarniach. Pisarz nawet po œmierci nie może się zresztš uwolnić od agentki. Wcišż spoczywa z niš w jednej mogile w Alei Zasłużonych na Powšzkach. Trudno zrozumieć, dla kogo i po co Radio TOK FM postanowiło zbudować Nenie Obretenny nowš tożsamoœć sprzecznš z prawdš historycznš. Jedyne racjonalne wytłumaczenie może być takie, że skoro przeciwnikom lustracji nie udało się zamurować esbeckich archiwów ani wmówić opinii publicznej, że funkcjonariusze bezpieki mieli tylko fikcyjnych agentów, to teraz próbujš zrobić z agentów targane wyrzutami sumienia ofiary systemu. A żeby było zabawniej, teatr radiowy TOK FM jest reklamowany jako „realizacja misji bez abonamentu”. [i]Autorka jest dziennikarkš. Pracowała m.in. w tygodniku „Newsweek”. Była zastępcš redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” oraz dyrektorem programów informacyjnych i publicystycznych telewizji Puls[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL