Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Migalski – persona non grata na uczelniach

Marek Migalski
Fotorzepa, Bartosz Siedlik
Popiera lustrację i występuje w mediach – to wystarczyło, by kilka uczelni odmówiło mu habilitacji.
Znany politolog doktor Marek Migalski nie może rozpoczšć przewodu habilitacyjnego. Na swoim macierzystym Uniwersytecie Œlšskim nawet nie próbował. – Powiedziano mu, że nie ma po co, bo i tak go uwalš – mówi „Rz” jeden z jego kolegów. Nie udało się też na Uniwersytecie Wrocławskim, a przedwczoraj wszczęcia przewodu habilitacyjnego odmówiła Migalskiemu Rada Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. – Nikt nie przedstawił w czasie dyskusji ani jednego merytorycznego argumentu przeciwko tej habilitacji – mówi „Rz” Antoni Dudek bioršcy udział w posiedzeniu Rady Wydziału. Wczeœniej rada powołała zespół, który miał ocenić dorobek naukowy Migalskiego i przedstawić swojš rekomendację. Członkowie zespołu zgodnie uznali, że warunki zostały spełnione i przewód powinien ruszyć. Stało się jednak inaczej. Za wszczęciem procedury głosowało 16 osób, przeciw było 11, a pięć się wstrzymało. Zabrakło jednego głosu.
Migalski posiada odpowiedni dorobek naukowy. Jest autorem lub współautorem 11 ksišżek, napisał też rozprawę habilitacyjnš. Skšd w takim razie jego problemy? – Naraził się wielu osobom w œrodowisku akademickim. Po pierwsze jest zbyt medialny, co wielu się nie podoba. Po drugie oœmielił się publicznie skrytykować swojego szefa prof. Iwanka, a takich rzeczy się nie zapomina – mówi „Rz” nieoficjalnie jeden z jego uczelnianych kolegów. Chodzi m.in. o udział Migalskiego w grudniowym programie „Bronisław Wildstein przedstawia”. Temat lustracji na uczelniach zilustrowano w nim przykładem profesora Jana Iwanka, dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Œlšskim. Iwanek (były tajny współpracownik SB) ostro występował przeciw lustracji na polskich uczelniach. A Migalski w rozmowie z Wildsteinem ostro skrytykował zachowanie profesora. Po programie większoœć pracowników naukowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Œlšskiego wystosowała list otwarty w obronie Iwanka. „Protestujemy przeciwko szykanowaniu, obrażaniu, pomawianiu i dezawuowaniu pracowników Instytutu. Pragniemy podkreœlić, że emocjonalna i oparta na osobistych urazach opinia jednego pracownika nie może być utożsamiana i rozumiana jako stanowisko wszystkich jego pracowników” – napisali autorzy. List rozsyłano m.in. do osób, które decydowały w sprawie habilitacji Migalskiego. – Jeœli w Polsce nie mogę tego zrobić, zastanawiam się nad wyjazdem za granicę i zrobieniem tam habilitacji – mówi „Rz” Migalski.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL