Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

MON nadzoruje trzy wojskowe uczelnie

Większa autonomia i ucywilnienie wyższych uczelni wojskowych pozwoli na właœciwy i szybki rozwój tych placówek - uważa minister obrony narodowej Bogdan Klich. Dlatego - podkreœlił - ministerstwo przejęło nadzór nad trzema uczelniami
Klich przyjechał do wrocławskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lšdowych (WSOWL) na ceremonię przekazania jej w bezpoœrednie podporzšdkowanie MON. Zdaniem ministra przejęcie przez resort nadzoru nad uczelniami wojskowymi daje im większe możliwoœci rozwoju. - Uczelnia staje się bardziej elastyczna. Myœlę, że ma też jasno okreœlonš perspektywę. Przejęcie przez ministra nadzoru nad szkołš wrocławskš, Wyższš Szkołš Oficerskš Sił Powietrznych w Dęblinie i Marynarki Wojennej w Gdyni daje też szanse na kolejne etapy rozwoju - mówił Klich. Według niego zmiana podporzšdkowania była potrzebna także dlatego, że dotšd na uczelniach wojskowych panowała w pewnych zakresach "dwuwładza". Powodowało jš podporzšdkowanie organizacyjne szkół dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych oraz jednoczesne wykonywanie przez powołanš do tego komórkę MON nadzoru w niektórych obszarach działania uczelni.
Przyszłoœciš uczelni wojskowych - jak zapowiadał Klich - ma być stopniowe przyjmowanie na studia stacjonarne studentów cywilnych. Zdaniem ministra "tylko na styku wojskowoœci i kadry cywilnej jest szansa na szybszy rozwój placówek". Uczelnie majš ponadto uruchamiać studia drugiego stopnia tam, gdzie dotšd ich nie było oraz stopniowo przekształcać się w akademie. Senat WSOWL, w strategii rozwoju na lata 2009-2015 umieœcił przygotowanie do uruchomienia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich na kierunku zarzšdzanie - dla studentów cywilnych. Ich rozpoczęcie zaplanowano na rok akademicki 2009/2010. Uczelnia planuje również uruchomienie rok póŸniej, na tym samym kierunku, studiów magisterskich oraz podyplomowych (w roku 2011/2012). Klich odwiedzi jeszcze dzisiaj wrocławskie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, gdzie podpisany zostanie akt inauguracji Centrum. Zdaniem ministra placówka jest ważna m.in. w kontekœcie misji zagranicznych polskich żołnierzy. Jak mówił we Wrocławiu Klich, na jednego żołnierza uczestniczšcego w misji musi być "czterech obecnie, a w przyszłoœci pięciu, którzy się przygotowujš do udziału w misji bšdŸ z niej wrócili i przygotowujš się do kolejnych zadań". - To razem daje około 25 tys. żołnierzy, nad którymi musimy cały czas pracować, żeby byli dobrze przygotowani bšdŸ zagospodarowywali swojš wiedzę po powrocie z misji. Tak duży potencjał musimy przygotować przy pomocy szkół oficerskich i centrów szkolenia - dodał.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL