Jak złożyć protest w przetargu

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Firma nie musi się godzić na decyzje podjęte w przetargu, jeśli są niezgodne z przepisami. Pierwsze, co powinna wtedy zrobić, to wystosować protest
Prawo do złożenia protestu przysługuje każdemu przedsiębiorcy startującemu w przetargu, a na wcześniejszych etapach (np. publikacji ogłoszenia o zamówienia) także tym, którzy dopiero zastanawiają się nad wzięciem w nim udziału. Protesty mogą dotyczyć każdej niezgodnej z przepisami czynności podjętej przez zamawiającego, a także zaniechania czynności, do której prawo zobowiązuje. W praktyce najczęściej związane są z: - treścią ogłoszenia, - zawartością specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - niewłaściwą oceną ofert i wyborem tej najkorzystniejszej. [srodtytul]Spóźnieni nie mają racji[/srodtytul] Powszechnym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest spóźnianie zarzutów. Wyznaczone w prawie zamówień publicznych (dalej: pzp) terminy na składanie protestów są zawite, co oznacza, że nie można ich przywrócić. Mówiąc wprost – jeśli wykonawca nie zdąży w terminie, jego...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL