Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Internet

Szukaj prawa w Internecie

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Przedsiębiorca, który szuka przepisów i interpretacji, może w sieci korzystać z płatnych serwisów. Ale jest też wiele miejsc, gdzie można zdobyć informacje za darmo
Tak orzekł WSA w Gdańsku 15 listopada 2007 r. (I SA/Gd 753/07). Prawo do obniżenia podatku należnego, na podstawie faktur dokumentujšcych zakup towarów i usług, uzależnione jest od możliwoœci uznania tych wydatków za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o CIT. Spółka zwróciła się więc do organów podatkowych z pytaniem, czy wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego, w zwišzku z wejœciem na giełdę, mogš być kosztem podatkowym a tym samym podstawš do odliczenia VAT? Władze skarbowe stwierdziły, że powiększenie kapitału zakładowego nie powoduje powstania przychodu zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT, co uniemożliwia wykazanie kosztu podatkowego. Spółka w skardze do WSA podkreœliła, że celem tych wydatków nie było samo w sobie pozyskanie kapitału zakładowego, lecz zdobycie œrodków finansowych, które umożliwiłyby sukcesywny rozwój spó...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL