Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Ukraina ma dowody na to, że wielki głód był ludobójstwem

W cišgu pięciu miesięcy na Ukrainie zmarło z głodu 3,6 miliona ludzi – mówi „Rz” szef ukraińskiego IPN.
[b]Rz: Czy ukraiński Instytut Pamięci Narodowej dotarł do nowych dowodów œwiadczšcych o skali tragedii wielkiego głodu w latach 1932 – 1933?[/b] [b]Ihor Juchnowski:[/b] Ofiary głodu przestajš być anonimowe. Po 75 latach udało nam się ustalić ponad 800 tysięcy nowych nazwisk! W każdym obwodzie naszego kraju ukazała się księga pamięci liczšca ponad 20 tysięcy stron! Wydaliœmy także narodowš „Księgę pamięci ofiar wielkiego głodu”. Dotarliœmy do map typograficznych i dokumentów z lat 20. œwiadczšcych o tym, że z mapy Ukrainy znikały całe wsie i osady. Szczególnie dotyczyło to obszarów w południowej częœci kraju. [b]Czy na listach ofiar głodu sš również osoby innych narodowoœci niż ukraińska?[/b]
Wœród pokrzywdzonych znalazły się także nazwiska między innymi Polaków, Żydów i Rosjan. Jednak zdecydowana większoœć ofiar reżimu komunistycznego była narodowoœci ukraińskiej. [b]Czy Ukraińcy sš œwiadomi swojej historii? Czy wiedzš o tym, co kryło się za decyzjš Stalina w sprawie przymusowej kolektywizacji rolnictwa Zwišzku Radzieckiego?[/b] W ostatnich latach na Ukrainie powstały tysišce pomników, krzyży i znaków ku pamięci ofiar wielkiego głodu. Podczas odprawiania mszy żałobnych w ich intencji wymieniane sš nie anonimowe ofiary, a konkretne nazwiska zmarłych. Dotyczy to nie tylko miast, ale także praktycznie każdej wsi. Księgi pamięci czytajš tysišce osób. Chcš dowiedzieć się o losie swoich bliskich, znaleŸć na liœcie ich nazwiska. Powiedziałbym, że dziœ cała Ukraina obudziła się z letargu i uœwiadomiła sobie ogromny ciężar tej tragedii. [b]Prezydent Wiktor Juszczenko apeluje do wspólnoty międzynarodowej o uznanie wielkiego głodu za ludobójstwo. Uczyniły to poszczególne kraje, w tym Polska. Wyraz „ludobójstwo” nadal nie padł jednak w rezolucji ONZ ze względu na sprzeciw Rosji.[/b] Spodziewamy się, że Organizacja Narodów Zjednoczonych z czasem zmieni swoje stanowisko i uzna wielki głód w latach 1932 – 1933 za akt ludobójstwa. Myœlę, że można postawić znak równoœci między terminami „zbiorowe zabójstwo dokonane za pomocš głodu” i „ludobójstwo”. Wielki głód miał zniszczyć ukraińskš nację! Mamy na to dowody. Posiadamy zbiór wartoœciowych dokumentów archiwalnych i œwiadectwa ponad 200 tysięcy osób, które utwierdzajš nas w tym przekonaniu. [b]Na Ukrainie nie brakuje jednak przeciwników uznania wielkiego głodu za ludobójstwo. Kto stawia największy opór tej tezie?[/b] Głównie komuniœci, którzy zasiadajš w ukraińskim parlamencie. Przeciwne tej tezie sš także ugrupowania prorosyjskie, w tym Partia Regionów Wiktora Janukowycza. Zwolenników Rosji i samš Moskwę drażni historyczna rzeczywistoœć oraz fakt, że w miejscu znikajšcych ukraińskich wsi na południu kraju pojawiały się inne osady, z ludŸmi innych nacji, w tym rosyjskiej. [b]Jaka jest ostateczna liczba ofiar wielkiego głodu? Zdania historyków sš różne: jedni mówiš o liczbie 3,5 lub 5 milionów. Inni wymieniajš 7, a nawet 10 milionów osób.[/b] Ukraiński Instytut Demografii szacuje, że w cišgu pięciu miesięcy w latach 1932 – 1933 na Ukrainie zmarło z głodu 3,6 miliona ludzi. Kolejna liczba – 1,1 miliona – dotyczy nienarodzonych dzieci. Tragedia naszego narodu zaczęła się jednak w 1928 r., gdy Ukraińców masowo wywożono na zsyłki syberyjskie i Ural. Zakończyła się w latach 30., gdy postanowiono zamordować ludzi głodem.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL