Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zwyczajna agentura

Komuniœci œwiętujš dziesięciolecie KPP, której sekcjš była Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy
PAP
Komuniœci skazani w procesie łuckim, działajšc przeciw niepodległoœci Polski i jej integralnoœci terytorialnej, pracowali na rzecz ZSRR, którego byli agenturš
Powstanie niepodległego państwa polskiego po I wojnie œwiatowej nie znalazło w międzynarodowym ruchu komunistycznym akceptacji. Oceniono je jako fakt oddalajšcy wybuch rewolucji i dzień wprowadzenia œwiatowej dyktatury proletariatu. Założona w 1918 r. Komunistyczna Partia Robotnicza Polski konsekwentnie zwalczała Polskę. Kiedy Armia Czerwona w lipcu 1920 r. stanęła pod Warszawš, KPRP wydała odezwę nawołujšcš do walki przeciwko Polsce: "Rada Obrony Państwa, werbunek ochotnika, nowe pobory, wiece i obchody patriotyczne i kokardki (…) Klasa robotnicza stoi na uboczu tej wrzaskliwej komedii, komedii niegroŸnej dla zwycięskich wojsk Czerwonej Armii. (…) Do walki Towarzysze!”. Przez całe dwudziestolecie międzywojenne komuniœci kontestowali ustrój i granice Polski. Formalnym wyrazem takiego stanowiska było m.in. działanie na Kresach Wschodnich Komunistycznej Pa...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL