Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Wołyń w cieniu rocznicy burzenia cerkwi

Polityków PiS oburza, że na obchody rocznicy burzenia cerkwi na LubelszczyŸnie wybrano dzień upamiętniajšcy powstanie UPA
To nie pierwszy spór o rocznicę burzenia cerkwi. Przed wakacjami grupa posłów Lewicy z Eugeniuszem Czykwinem na czele usiłowała przeforsować uchwałę Sejmu potępiajšcš niszczenie cerkwi. Sprzeciwiali się temu posłowie PiS, którzy argumentowali, że Sejm najpierw powinien zajšć się uchwałš potępiajšcš ludobójstwo na Polakach w 1943 r. na Wołyniu . W rezultacie obie uchwały wylšdowały w sejmowej zamrażarce. Poseł Czykwin, który jest równoczeœnie redaktorem naczelnym „Przeglšdu Prawosławnego”, argumentował, że nie należy ze sobš łšczyć obu spraw. Prawosławnym w sukurs przyszedł niespodziewanie prezydent Lech Kaczyński, który napisał wstęp do ksišżki poœwięconej burzeniu cerkwi. Ponadto skierował list do uczestników uroczystoœci w Chełmie. „Wyrażajšc żal z powodu przewin naszych przodków, pragniemy dzisiaj ze szczególnš mocš podkreœlić wolę budowania Polski jako państwa, w którym równouprawnienie wyznań jest normš obowišzujšcš i bezwzględnie respektowanš” – napisał prezydent Kaczyński.
We wstępie do ksišżki zdecydowanie potępił akcję burzenia prawosławnych œwištyń. – Postawa pana prezydenta w sprawie burzenia cerkwi jest jak najbardziej godna pochwały. Społecznoœć prawosławnych to docenia – mówi „Rz” poseł Czykwin. Posłowie PiS nie chcieli komentować wypowiedzi prezydenta. Zbigniew Girzyński skrytykował natomiast wybór terminu obchodów rocznicy wydarzeń na LubelszczyŸnie. Apogeum akcji burzenia cerkwi miało bowiem miejsce w czerwcu i lipcu 1938 r. Uroczystoœci zorganizowano zaœ w terminie, w którym na Ukrainie obchodzi się rocznicę powstania Ukraińskiej Powstańczej Armii. – Jeżeli to zbieżnoœć przypadkowa, to jest to duża niezręcznoœć. Jeżeli termin wybrano œwiadomie, jest to prowokacja – mówi poseł. Symbolem łšczšcym zarówno akcję burzenia cerkwi, jak i mordy na Polakach jest miejscowoœć Kryłów. W 1938 r. zburzono tu cerkiew, a w 1945 UPA dokonała tam masowego mordu na Polakach.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL