Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady i rozmowy

Cela Konrada to duchowe centrum polskiej kultury

Andrzej Waœko, literaturoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rzeczpospolita, Jak Jakub Ostałowski
Dotychczas cela Konrada była zdewastowana i niedostępna dla turystów, podobnie jak klasztor Bazylianów. Jednak budowa hotelu w tym miejscu jest zaskakujšca. Jestem zdziwiony, że strona litewska nie skonsultowała tej decyzji z Polskš - mówi Andrzej Waœko, literaturoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego
[b]Rz: W sobotę w Wilnie odbędzie się otwarcie hotelu w miejscu, gdzie mieœciła się cela Mickiewiczowskiego Konrada z „Dziadów”. Sama cela została przeniesiona do historycznej – wedle litewskich ekspertów – lokalizacji. Dobrze się stało?[/b] [b]Andrzej Waœko:[/b] Dotychczas cela Konrada była zdewastowana i niedostępna dla turystów, podobnie jak klasztor Bazylianów. Z własnego doœwiadczenia wiem, że jedynie drogš indywidualnej perswazji połšczonej z odpowiednim datkiem na klasztor można było to miejsce obejrzeć. Jednak budowa hotelu w tym miejscu jest zaskakujšca. Jestem zdziwiony, że strona litewska nie skonsultowała tej decyzji z Polskš. Tym bardziej że rewelacje naszych sšsiadów dotyczšce lokalizacji celi, w której więziony był Adam Mickiewicz, sš dla nas nowoœciš. I nie wiem, czy wnioski wycišgane przez Litwinów sš w pełni uprawnione. Wczeœniejsza konsultacja tej decyzji z polskimi naukowcami i władzami byłaby gestem dobrej woli. Niestety, gestu tego zabrakło. [b]Polski rzšd ustami naszego ambasadora na Litwie poparł tę inicjatywę.[/b]
Jestem zdumiony także tym. To wysoce niefortunna i zaskakujšca decyzja. Cała sprawa przypomina pomysł likwidacji muzeum polskiego w szwajcarskim Rapperswilu. Tam również biznes zagroził polskiej kulturze. Reakcja władz Rzeczypospolitej była jednak bardzo zdecydowana, a do obrony muzeum włšczyli się obywatele, zbierajšc podpisy. Dzięki temu placówka ma szansę przetrwać. Wydaje się, że aktywnoœć Polski w sprawie celi Konrada powinna być podobna. [b]Może obecne zagospodarowanie celi Konrada jest lepsze niż żadne?[/b] Takie rozumowanie doprowadziłoby nas do budowania w zabytkowych miejscach centrów handlowych, czyli do absurdu. W tym przypadku ważne dla nas miejsce zostało bezpowrotnie zniszczone. A przecież – niezależnie od tego, czy była to rzeczywista cela Konrada – w dwudziestoleciu międzywojennym było to bardzo ważne centrum dla œrodowiska polskich literatów. Szansa na przywrócenie mu tego znaczenia została zatem zaprzepaszczona. Należało się wstrzymać z przebudowš do chwili pojawienia się sensownego planu zagospodarowania. [b]Jakie jest znaczenie symboliczne celi Konrada dla polskiej kultury?[/b] Samo Wilno jest dla nas tym, czym Stratford – miejsce narodzin Szekspira – dla Anglików. A Mickiewicz tym, kim Goethe dla Niemców. Cela Konrada to miejsce zwišzane z biografiš największego z naszych poetów i współtwórcy nowoczesnej polskiej tożsamoœci oraz z jego arcydziełem. To jedno z duchowych centrów polskiej kultury. [i]rozmawiał Bartłomiej Radziejewski[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL