Spadki i darowizny

Jak można zrzec się spadku

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Można zrezygnować ze spadku, odrzucając go. Wystarczy złożyć oświadczenie przed sądem lub notariuszem. Jeżeli jednak zrobi to osoba mająca dzieci, spadek przypadnie im, a nie współspadkobiercy czy współspadkobiercom
Przed trzema miesiącami zmarł ojciec czytelniczki. Pozostawił żonę oraz córkę i syna. Dorobkiem rodziców jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Syn i córka chcą, by mieszkanie stało się wyłączną własnością matki. Czytelniczka pyta, czy mogą zrzec się spadku na jej korzyść, a jeśli tak, to jakie będą tego skutki, gdy chodzi o podatek od spadków i darowizn. Nie można zrzec się spadku na rzecz konkretnej osoby. W rachubę wchodzi natomiast odrzucenie go. Muszą być jednak spełnione pewne istotne warunki. Przede wszystkim jest to możliwe tylko w ciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia, w którym spadkobierca się dowiedział, że dziedziczy, a więc z reguły od dnia śmierci spadkodawcy (tu: ojca).
Odrzucenie powoduje, że spadkobierca, który się na to zdecydował, jest traktowany tak, jakby nie dożył spadku. Oznacza to, że jeśli syn i córka mają dzieci, to one niejako zajmują ich miejsce i będą dziedziczyć wspólnie z babką. Osiągnięcie zamierzonego skutku przez odrzucenie spadku, czyli odziedziczenie tej części mieszkania, która należała do zmarłego, wyłącznie przez wdowę, najczęściej będzie niemożliwe także, gdy dzieci zmarłego są bezdzietne. Jeśli bowiem odrzucą one spadek po ojcu, a więc będą traktowane, jakby nie dożyły spadku, zacznie obowiązywać inna reguła dziedziczenia. Otóż, jeśli nie ma zstępnych (potomstwa), do dziedziczenia wespół z wdową czy wdowcem dochodzi rodzeństwo oraz rodzice zmarłego. Jeśli zaś rodzeństwo nie dożyło spadku, to w miejsce braci i sióstr spadkodawcy wchodzą ich dzieci (siostrzeńcy, bratankowie). Tylko gdyby zmarły ojciec czytelniczki był jedynakiem, a jego rodzice już nie żyli, odrzucenie spadku przez nią i brata spowoduje, że sąd w postępowaniu spadkowym wyda postanowienie, wedle którego cały majątek po mężu odziedziczy ich matka. Oświadczenie o odrzuceniu spadku musi być złożone przed sądem albo przed notariuszem. Można je złożyć ustnie albo z podpisem urzędowo poświadczonym. Jeśli czytelniczka i jej brat skorzystaliby z tej drugiej możliwości, notariusz prześle ich oświadczenie do sądu właściwego do decydowania w sprawie tego spadku. Jest jednak jeszcze inne wyjście. Należy przyjąć spadek. Jeśli od śmierci spadkodawcy nie upłynęło sześć miesięcy, konieczne jest złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku przed sądem albo przed notariuszem. Po upływie tego okresu nastąpi automatycznie przyjęcie spadku. Razem z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku można złożyć w sądzie zgodny wniosek o dział spadku przez przyznanie spółdzielczego prawa do mieszkania wdowie, czyli matce czytelniczki. Można też po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku załatwić tę sprawę u notariusza. Jeśli spadkobierca odrzuca spadek, nie wchodzi w rachubę obowiązek jakichkolwiek rozliczeń z fiskusem. Ale także przyjęcie spadku najczęściej nie łączy się już z obowiązkiem zapłaty podatku spadkowego. Najbliżsi bowiem spadkodawców zmarłych po 1 stycznia 2007 r. mają prawo do całkowitego zwolnienia z tego podatku. Jednakże warunkiem skorzystania z niego jest złożenie w urzędzie skarbowym na oficjalnym druku SD-Z1 zawiadomienia o uzyskaniu spadku. Trzeba to uczynić w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. masz pytanie, wyślij e-mail do autorki i.lewandowska@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL