Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ostrożnie z reglamentacjš zawodów

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Fachowe podzelowanie butów czy czyste wykonanie piosenki nie zależy od przynależnoœci do samorzšdu zawodowego – pisze Piotr Winczorek, profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Pojawiajš się pomysły, by coraz większš liczbę zawodów objšć obowišzkiem uzyskiwania urzędowych koncesji potwierdzajšcych umiejętnoœci profesjonalne osób, które chciałyby je wykonywać. Sugeruje się nawet, że wykonywanie danego zawodu bez takiej koncesji, jako nielegalne, powinno być karane. Koncesja miałaby być wydawana po złożeniu przez zainteresowanego stosownych egzaminów. Te zaœ przeprowadzałyby, w zależnoœci od sytuacji, albo odpowiednie instytucje państwowe, albo komisje powołane przez organy danego samorzšdu zawodowego.
Czy wykonywanie zawodu, a zatem œwiadczenie usług i pracy, może być prawnie uzależnione od spełnienia tego rodzaju warunków? Czy jest to możliwe z punktu widzenia konstytucyjnych praw i wolnoœci człowieka?Zwróćmy uwagę w tym kontekœcie na cztery postanowienia ustawy zasadniczej. Należy je tu ujmować łšcznie, bo tylko...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL