Ostrożnie z reglamentacją zawodów

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Fachowe podzelowanie butów czy czyste wykonanie piosenki nie zależy od przynależności do samorządu zawodowego – pisze Piotr Winczorek, profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Pojawiają się pomysły, by coraz większą liczbę zawodów objąć obowiązkiem uzyskiwania urzędowych koncesji potwierdzających umiejętności profesjonalne osób, które chciałyby je wykonywać. Sugeruje się nawet, że wykonywanie danego zawodu bez takiej koncesji, jako nielegalne, powinno być karane. Koncesja miałaby być wydawana po złożeniu przez zainteresowanego stosownych egzaminów. Te zaś przeprowadzałyby, w zależności od sytuacji, albo odpowiednie instytucje państwowe, albo komisje powołane przez organy danego samorządu zawodowego.Czy wykonywanie zawodu, a zatem świadczenie usług i pracy, może być prawnie uzależnione od spełnienia tego rodzaju warunków? Czy jest to możliwe z punktu widzenia konstytucyjnych praw i wolności człowieka?Zwróćmy uwagę w tym kontekście na cztery postanowienia ustawy zasadniczej. Należy je tu ujmować łącznie, bo tylko łączne ich potraktowanie pozwoli na przekonywające wyjaśnienie interesującej nas kwestii. Przypomnijmy zatem...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL