Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Zobaczyć Kresy

Nowogródek na XIX-wiecznej litografii według rysunku Napoleona Ordy
Rzeczpospolita
Bez poznania historii i dziedzictwa dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej nie będziemy w stanie zrozumieć samych siebie - pisze Grzegorz Górny
W "Eseju o duszy polskiej” Ryszard Legutko pisze o pewnym zerwaniu cišgłoœci historycznej, jakie nastšpiło w Polsce po 1945 r. Jednym z jego elementów była utrata ziem nazywanych Kresami. Na mocy porozumień zawartych w Jałcie i Poczdamie Polska wydziedziczona została z ponad połowy swojego przedwojennego terytorium. Aż 52 proc. powierzchni II RP znalazło się poza granicami PRL. Były to ziemie szczególnie ważne dla formowania się polskiej tożsamoœci narodowej.
W czasach nowożytnych największy wpływ na kształtowanie narodowej œwiadomoœci miała literatura. Na zbiorowš wyobraŸnię Polaków w największym stopniu oddziaływały zaœ "Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i "Trylogia” Henryka Sienkiewicza. Nie jest przypadkiem, że akcja tych utworów rozgrywa się na ziemiach nazywanych Kresami: na Litwie, Białorusi i na Ukrainie. O żywotnoœci obu dzieł œwiadc...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL