Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zatrudnij na wsi kilka osób, a dostaniesz zastrzyk pieniędzy

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Za kilka dni wejdzie w życie rozporzšdzenie, dzięki któremu nawet 300 tys. zł dotacji dostanie ten, kto utworzy nowš firmę i co najmniej pięć stanowisk pracy
Tworzenie i rozbudowa mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich to jeden z celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Jego realizację umożliwi opublikowane właœnie rozporzšdzenie ministra rolnictwa z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (DzU nr 139, poz. 883). Wejdzie ono w życie 16 sierpnia.Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji nie więcej niż połowy tzw. kosztów kwalifikowanych. Mogš one dotyczyć m.in. budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz kosztów ogólnych zwišzanych z przygotowaniem i realizacjš projektu. Przykładowo sš to wydatki zwišzane z:- budowš, przebudowš lub remontem połšczonym z modernizacjš obiektów budowlanych, z zakupem instalacji technicznej oraz kosztami rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzšcych z rozbiórki,- zagosp...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL