Firma

Zatrudnij na wsi kilka osób, a dostaniesz zastrzyk pieniędzy

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Za kilka dni wejdzie w życie rozporządzenie, dzięki któremu nawet 300 tys. zł dotacji dostanie ten, kto utworzy nową firmę i co najmniej pięć stanowisk pracy
Tworzenie i rozbudowa mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich to jeden z celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Jego realizację umożliwi opublikowane właśnie rozporządzenie ministra rolnictwa z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (DzU nr 139, poz. 883). Wejdzie ono w życie 16 sierpnia. Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji nie więcej niż połowy tzw. kosztów kwalifikowanych. Mogą one dotyczyć m.in. budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz kosztów ogólnych związanych z przygotowaniem i realizacją projektu. Przykładowo są to wydatki związane z: - budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją obiektów budowlanych, z zakupem instalacji technicznej oraz kosztami rozbiórki i utylizacji materia...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL