Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Wystarczy ocieplić i dużo zaoszczędzić

Rzeczpospolita
Coraz więcej wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni decyduje się na przeprowadzenie termomodernizacji budynków. Powód? Energia jest coraz droższa, a bloki zbudowane w starej technologii tracš bardzo dużo ciepła
Taka inwestycja jest zazwyczaj dosyć droga, ale może spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na energię œrednio o 33 proc. Daje to sporo oszczędnoœci. Poza tym można skorzystać z premii termomodernizacyjnej. BuildDesk Polska, firma konsultingowa specjalizujšcš się w efektywnoœci energetycznej budynków, przeanalizował wpływ przeprowadzonej termomodernizacji na zmniejszenie kosztów eksploatacji bloków mieszkalnych. W analizie wykorzystano audyty energetyczne przeprowadzone dla bloków mieszkalnych w trzech miastach Polski: Warszawie Olsztynie i Zdunach. – Porównanie pokazuje, że odpowiednia termomodernizacja widocznie wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania domów mieszkalnych na energię – mówi Tomasz Weber z BuildDesk Polska.
[srodtytul]Zwrot nakładów po siedmiu latach[/srodtytul] W Warszawie audyt wykonano dla budynku z cegły przy ul. Grawerskiej w Rembertowie, który został oddany do użytku w 1986 roku. Na 1754,3 mkw. w 55 pomieszczeniach mieszka 78 osób. Kubatura do ogrzewania to 4758,37 metra szeœciennego. ródłem zarówno centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej, jest kotłownia. Audyt energetyczny wykazał, że termomodernizacja powinna objšć modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie nowej centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż wodomierzy i ocieplenie budynku. Eksperci BuildDesk Polska obliczyli, że po zrealizowaniu inwestycji wskaŸnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym zmniejszy się o ponad 45 proc., z 249,0 do 135,93 kWh/(mkw. rok), a zapotrzebowanie na energię obniży się ok. 36 proc., co da oszczędnoœci w wysokoœci 62 tys. zł rocznie. Całkowity koszt inwestycji został oszacowany na 445 tys. zł, ale częœć pokryje premia termomodernizacyjna. Zgodnie z audytem energetycznym w tym przypadku zwrot poniesionych nakładów ma nastšpić po siedmiu latach użytkowania. [srodtytul]Wielka płyta w Olsztynie[/srodtytul] Trochę dłużej, bo 12 lat, będzie musiała czekać na zwrot poniesionych nakładów wspólnota mieszkaniowa z Olsztyna. W budynku przy ul. Poprzecznej, który został wzniesiony 36 lat temu w technologii wielkiej płyty, mieszka 67 osób (na powierzchni 1320,5 mkw.). Kubatura budynku wynosi 4845 metrów szeœciennych. Ciepła woda użytkowa pochodzi z kotłowni lokalnej, a ogrzewanie z węzła cieplnego. Modernizacja ma objšć instalację centralnego ogrzewania, ocieplenie dachu, œcian budynku i klatki schodowej oraz wymianę okien. Po zrealizowaniu działań wskaŸnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym zmniejszy się o prawie 38 proc., z 265,6 do 165,3 kWh/(mkw. rok). Zapotrzebowanie na energię obniży się o ponad 28 proc., czyli dotychczasowe wydatki zwišzane z eksploatacjš budynku będš niższe o ponad 21,5 tys. zł rocznie. Całkowity koszt inwestycji termomodernizacyjnej ma wynieœć około 266 tys. zł. [srodtytul]Blok w Zdunach[/srodtytul] Audyt energetyczny wykonano także dla budynku w Zdunach w województwie wielkopolskim. W pięciopiętrowym, trzyklatkowym bloku, który liczy sobie 24 lata, mieszka ponad 100 osób. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1584 mkw., a kubatura do ogrzewania to 4413,75 metra szeœciennego. W budynku jest wykorzystywane centralne ogrzewanie zasilane z węzła ciepłego, a ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w kotłowni. Audyt energetyczny wykazał, że termomodernizacja powinna obejmować inwestycję w instalacje centralnego ogrzewania, ocieplenie dachu, œcian budynku i klatki schodowej oraz wymianę i wentylację drzwi. WskaŸnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym zmniejszy się dzięki temu o ponad połowę – z 145,6 do 72,7 kWh/(mkw. rok). Z kolei zapotrzebowanie na energię obniży się o ponad 36 proc., co oznacza zmniejszenie dotychczasowych wydatków zwišzanych z eksploatacjš budynku o prawie 22 tys. zł rocznie. Całkowity koszt inwestycji to około 233 tysięcy złotych. – W tej chwili staramy się o kredyt bankowy na pokrycie kosztów inwestycji – mówi Józef Pawlik, przewodniczšcy zarzšdu wspólnoty. Wzrost poniesionych nakładów ma nastšpić po blisko 11 latach użytkowania. – O tym, czy termomodernizacja zostanie przeprowadzona, decyduje wspólnota mieszkaniowa. A coraz więcej wspólnot chce i stara się oszczędzać pienišdze, żeby zredukować wydatki – mówi Zygmunt Witczak, zarzšdca budynku. [srodtytul]Duże oszczędnoœci[/srodtytul] Według ekspertów z BuildDesk Polska wszystkie przykłady pokazujš, że wybór wariantu termomodernizacji optymalnego dla każdego budynku generuje największe oszczędnoœci przy możliwie najniższych kosztach. Wysokoœć osišgniętych oszczędnoœci nie jest wprost proporcjonalna do poniesionych nakładów inwestycyjnych. Wynika to z faktu, że na odpowiedni dobór usprawnień składa się pogłębiona analiza wielu czynników. Sš to między innymi materiały, z których budynek jest wykonany, stan instalacji c.o. i c.w.o., rok oddania do użytku oraz wielkoœć budynku czy stan wentylacji.– Dlatego właœnie szczegółowy audyt energetyczny powinien poprzedzać każdš termomodernizację, tak aby inwestycja była optymalna dla danego budynku. Porównywane budynki zmniejszyły zapotrzebowanie na energię œrednio o 33 proc. Jak zatem widać, termomodernizacja to inwestycja, która generuje w przyszłoœci realne oszczędnoœci w budżetach domowych – argumentuje Tomasz Weber. Niektóre wspólnoty starajš się jednak zaoszczędzić na audycie. Specjaliœci odpowiadajš, że nie warto, a poza tym nie sš to zbyt duże koszty. – W zależnoœci od wielkoœci budynku sš to kwoty rzędu 1,5 – 3 tys. zł – mówi Tomasz Weber.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL