Oświadczenia majątkowe posłów dostępne są na stronie internetowej Sejmu

aktualizacja: 29.05.2008, 19:40

Na sejmowej stronie internetowej można
znaleźć oświadczenia majątkowe niemal wszystkich posłów. Do
czwartku Kancelaria Sejmu nie zamieściła jeszcze 17 oświadczeń,
choć - jak informował marszałek Bronisław Komorowski - złożyli je
wszyscy posłowie.

Oświadczenia składane są do 30 kwietnia każdego roku. Zawierają m.in. informacje o zasobach pieniężnych, dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. złotych oraz zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach.
Oszczędności marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego (PO) to ponad 131 tys. zł, 1200 dolarów i 300 euro. Jest on właścicielem mieszkania o powierzchni 159 m2. Posiada wraz z żoną mieszkanie własnościowe o powierzchni 74 m2 oraz działkę budowlaną o powierzchni 800 m2. Ma dwa samochody osobowe: Volvo V40 z 2001 roku oraz Fiata Punto z 2003 roku, który jest własnością żony. W poprzednim roku zarobił, w ramach uposażenia sejmowego, ok. 292 tys. zł.
Przewodniczący klubu PO Zbigniew Chlebowski wykazał w oświadczeniu majątkowym 30 tys. złotych oszczędności. Posiada dom o powierzchni 360 m2, który wycenił na 500 tys. złotych oraz dwa samochody osobowe: Renault z 1999 i VW Passat z 2000 roku.
Oszczędności w wysokości ok. 100 tys. zł zadeklarował w swoim oświadczeniu prezes PiS Jarosław Kaczyński. B. premier posiada 1/6 udziału własności w domu o powierzchni 165 m2. Wartość całego domu to 2 mln złotych. Zarobił w ostatnim roku ok. 230 tys. zł.
Natomiast szef klubu PiS Przemysław Gosiewski jest właścicielem mieszkania o powierzchni 89 m2 o wartości 150 - 200 tys. zł oraz działki pracowniczej o wartości ponad 13 tys. zł. W oświadczeniu majątkowym wykazał ponad 135 tys. zł oszczędności.
Wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski (PSL) posiada dom o powierzchni 300 m2, który wycenił na 400 tys. zł, oraz mieszkanie o powierzchni 38 m2 warte 200 tys. zł. Dysponuje 30 tys. zł oszczędności oraz jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 28 ha o wartości 900 tys. zł oraz dwóch nieruchomości o wartości 500 tys. zł (o powierzchni 2300 m2 i 1600 m2). W minionym roku jako wicemarszałek Sejmu zarobił ok. 250 tys. zł.
Oszczędności lidera SLD Wojciecha Olejniczaka to ponad 292 tys. zł oraz mieszkanie własnościowe o powierzchni ponad 135 m2 warte blisko 900 tys. zł. W ubiegłym roku zarobił ok 214 tys. zł.
Natomiast sekretarz generalny Sojuszu Grzegorz Napieralski wykazał w oświadczeniu majątkowym oszczędności w wysokości 6 tys. zł. Jest właścicielem mieszkania o powierzchni 62 m2 o wartości 200 tys. zł. Posiada samochód osobowy Citroen C4 Picasso z 2007 roku.
Lider SdPl Marek Borowski posiada 363 tys. zł i 1,5 tys. euro oszczędności oraz 180 tys. zł w funduszu inwestycyjnym. Jest wraz z żoną współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 123 m2 wartego 600 tys. złotych oraz działki pracowniczej o powierzchni 300 m2 o wartości 8 tys. zł. Posiada również samochód osobowy Skoda Octavia z 2004 roku.
Poseł PO Janusz Palikot dysponuje oszczędnościami w wysokości 400 tys. złotych oraz 110 tys. euro. Jest w 1/4 właścicielem zespołu pałacowo-parkowego o wartości 5 mln. zł. Posiada również ponad 500 tys. akcji w spółce handlowej Żołądkowa S.A oraz samochód terenowy Land Rover Discovery z 2007 roku.
Złożone przez posłów oświadczenia są analizowane m.in. przez komisję regulaminową Sejmu. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń dokonuje także Centralne Biuro Antykorupcyjne. Niezłożenie oświadczenia majątkowego powoduje odpowiedzialność regulaminową oraz utratę, do czasu złożenia oświadczenia, prawa do uposażenia.
Oświadczenia majątkowe posłów

POLECAMY

KOMENTARZE