Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Jakuza nadal silna

EK PICTURES
60-letni gangster został skazany na karę œmierci za zabicie burmistrza Nagasaki. Ale z jakuzš żaden rzšd jeszcze nie wygrał. Jej wpływy wcišż sš duże
60-letni Tetsuya Shiroo zabił Iccho Ito rok temu. Powiedział, że się zdenerwował, gdyż władze Nagasaki odmówiły mu wypłaty odszkodowania. Chodziło o samochód mafiosa. Jak twierdził, został on uszkodzony w miejscu, gdzie trwały roboty publiczne, i dlatego miasto powinno mu zrekompensować straty. – Byłem zły – stwierdził krótko Shiroo, gdy z niewielkiej odległoœci dwukrotnie strzelił burmistrzowi w plecy. Ito ubiegał się wówczas o czwartš reelekcję. Prowadził kampanię wyborczš i właœnie przybył na wiec na dworzec kolejowy. Strzały dosięgły go tuż przed wejœciem. Zabójca nawet nie uciekał z miejsca zdarzenia. Wczoraj usłyszał wyrok œmierci. W czasie œledztwa wyszło na jaw, że nie chodziło tylko o uszkodzenie samochodu. Gangster obwiniał burmistrza o swoje problemy finansowe. Podobno prosił też władze Nagasaki o pożyczkę i spotkał się z odmowš. Sprawa wstrzšsnęła Japoniš. W całym kraju obowišzuje surowy zakaz posiadania broni. Przestępczoœć z niš zwišzana od lat prawie nie istnieje. Ale wielu ludzi do dziœ pamięta zamach na innego burmistrza Nagasaki w 1990 roku. Dla Hitoshi Motoshimy, który został ciężko ranny, miała to być kara za to, że oœmielił się obarczyć cesarza częœciowš odpowiedzialnoœciš za II wojnę œwiatowš. Tego zamachu również miała dokonać jakuza.
Starsi Japończycy wierzš, że dzięki jakuzie w kraju panuje porzšdek i dyscyplina Jej historia sięga 1600 roku, a organizacja strukturš przypomina włoskš mafię. Gangsterów łatwo rozpoznać po wytatuowanym ciele. Najważniejszy jest boss, czyli oyabun. Każde nieposłuszeństwo wobec niego grozi obcięciem kawałka palca. Do poczštku lat 90. japońska mafia bez skrępowania kontrolowała polityków i gospodarkę. – Aż do kryzysu finansowego, który ujawnił, że œrodowiska mafijne na wielkš skalę zacišgały niespłacalne kredyty. Rzšd wprowadził wówczas ustawę, która utrudniła im działalnoœć. Ale mimo to jakuza wcišż odgrywa dużš rolę w japońskim społeczeństwie – przyznaje dr Katarzyna Starecka z Zakładu Japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Do dziœ mafia kontroluje wielkie koncerny i spółki akcyjne za pomocš sokaiya – gangsterów, którzy wykupujš udziały, by potem szantażować rady nadzorcze ujawnieniem sekretów firmy. Jakuza zmusza też biznesmenów do prenumeraty wydawanych przez siebie magazynów. Niektórzy do swoich biur muszš kupować kwiaty wyhodowane na mafijnych plantacjach. Lokalne media co rusz donoszš o wyrokach na członków jakuzy za przemyt narkotyków i hazard. Mimo to wielu Japończyków – zwłaszcza starszych – nie ma nic przeciwko jakuzie. „Wielu uważa jš za zło konieczne” – twierdzi „Japan Times”. Inni sšdzš, że dzięki mafii panuje porzšdek i dyscyplina. Jeszcze inni pamiętajš, że w 1995 roku, gdy w Kobe zatrzęsła się ziemia, jako pierwsza na pomoc ruszyła jakuza, a premier wcišż zwlekał. Strona poœwięcona subkulturze jakuzy www.jingai.com/yakuza/
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL