Apel w obronie swobody badań naukowych

aktualizacja: 22.05.2008, 15:58
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa
Foto: Fotorzepa, Seweryn Sołtys

Od pewnego czasu jesteśmy świadkami publicznego obrażania historyków przygotowujących naukową publikację na temat przeszłości Lecha Wałęsy.

Niektórzy politycy i znaczące osoby życia publicznego, jeszcze przed ukazaniem się pracy formułują ciężkie oskarżenia pod adresem jej autorów i IPN, który opracowaniu temu patronuje.
Nie znamy pracy badaczy IPN i ocenić ją będziemy mogli dopiero po jej ukazaniu się.
Jednak - uznając doniosłą rolę Lecha Wałęsy w dziejach Polski - nie możemy milczeć wobec wystąpień tworzących atmosferę zagrożenia wolności badań naukowych i wolności słowa.
Nie można powoływać się na ideały „Solidarności” i jednocześnie wzywać do zamykania historykom ust.
Niepokoić musi język oszczerstw wobec autorów książki której jeszcze nikt nie widział.
Sygnatariusze apelu:
Ryszard Bugaj
Tomasz Burek
Zdzisław Krasnodębski
Miłowit Kuniński
Ryszard Legutko
Paweł Lisicki
Andrzej Nowak
Marek Nowakowski
Jan Pospieszalski
Piotr Semka
Krzysztof Skowroński
Prof. Jadwiga Staniszkis
Bogdan Szlachta
Paweł Wieczorkiewicz
Bronisław Wildstein
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Piotr Zaremba

POLECAMY

KOMENTARZE