Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Inni przewoŸnicy

Nowe promy Stena Line nabierajš kształtu

materiały prasowe
Po 214,5 metra długoœci i 27,8 metra szerokoœci będš miały dwa nowe promy Stena Line, budowane właœnie w Chinach. Statki, które zabiorš na pokład po tysišc pasażerów, będš gotowe w 2019 i 2020 roku
Na poczštku lutego w stoczni AVIC Weihai Shipyard w Chinach odbyła się ceremonia położenia stępki pod nowš jednostkę typu ropax dla Stena Line. To tradycyjne morskie wydarzenie symbolizuje poczštek budowy statku i jednoczeœnie rozpoczyna etap montażu kadłuba. – To kamień milowy w naszym arcyciekawym projekcie budowy nowych statków - powiedział uczestniczšcy w wydarzeniu Niclas Mårtensson, dyrektor zarzšdzajšcy koncernu Stena Line, cytowany w komunikacie prasowym. Zgodnie z tradycjš podczas uroczystoœci pod stępkš umieszczono monety. W tym wypadku było ich cztery: funt brytyjski, euro, korona szwedzka i juan, symbolizujšce planowanš trasę nowego statku, armatora i stocznię. Harmonogram budowy nowych statków przewiduje ich dostawę armatorowi w roku 2019 i 2020. Jednostki te będš o 50 procent większe niż standardowe promy typu ropax.
– Naszym celem jest posiadanie najnowszych technologii w zakresie efektywnoœci energetycznej, elastycznoœci, jak i obsługi klientów. W szczególnoœci kładziemy duży nacisk na rozwijanie interesujšcych rozwišzań cyfrowych, które zapewniš naszym klientom nowš jakoœć podróży. Jest to częœć naszej pracy w zakresie digitalizacji, która zabierze nas w przyszłoœć i zapewni naszym klientom nowe, unikalne usługi – wyjaœnia Mårtensson. Nowe statki typu ropax zostanš wprowadzone na połšczenie Stena Line na Morzu Irlandzkim. – Widzimy pozytywne perspektywy na przyszłoœć i przewidujemy dalszy wzrost przewozów promowych, więc jest to ważny, strategiczny krok, który pomoże nam przygotować naszš firmę do wykorzystania tego przewidywanego wzrostu – dodaje Mårtensson. Dane techniczne nowych statków: Długoœć: 214,5 m Szerokoœć: 27,8 m Zanurzenie: 6,4 m Pojemnoœć ładunkowa: 3100 m + 120 samochodów osobowych Pojemnoœć pasażerska: 1000 osób Liczba kabin: 175 Silniki: 2 silniki diesla o mocy 12 600 kW każdy Prędkoœć: 22 węzły Produkcja: AVIC Weihai Shipyard, Chiny
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL