Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Komputer najlepszym przyjacielem dwulatka

Agnieszka Borowiec, doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Logopedii i Komunikacji Językowej
Rzeczpospolita
Czy małe dzieci powinny grać w gry komputerowe? Tak, pod warunkiem że jest to zabawa dostosowana do ich wieku i zawiera elementy edukacji. Specjaliœci zastanawiajš się, gdzie powinna się znajdować dolna granica wieku graczy
Małe dziecko bawišce się grš komputerowš – w powszechnym przekonaniu to nawet gorsze niż pozostawienie malucha samego na kilka godzin przed telewizorem. Czy rzeczywiœcie? Niektórzy psycholodzy sš zdania, że nie ma nic złego w graniu na komputerze nawet przez bardzo małe dzieci. Pod jednym warunkiem: gry, z których korzystajš, muszš być przeznaczone dla ich grupy wiekowej. – Obecnie jest coraz więcej gier edukacyjnych tworzonych z myœlš o stymulowaniu rozwoju i wyrównywaniu szans dzieci ze specyficznymi problemami – mówi psycholog Katarzyna Majgier.
Na rynek wchodzi właœnie zestaw nowatorskich gier komputerowych przeznaczonych dla maluchów. Sš wœród nich skierowane już do dwuletnich dzieci gry z serii „Mały Adibu” oraz „Kubusiowe przedszkole” czy „Gdzie jest Nemo”, w które może zagrać trzylatek. Do gier nie można podchodzić bezkrytycznie, sadzajšc malucha samego przed komputerem Wszystkie te pozycje noszš miano programów edukacyjnych. Aby na nie zasłużyć, ich poziom musi być dostosowany do doœć jeszcze ograniczonych możliwoœci małego dziecka. Gra taka ma za zadanie po prostu pomóc mu odkrywać œwiat. A więc np. w „Małym Adibu” dziecko poznaje kolory, kształty i cyfry, uczy się orientować w przestrzeni. Podobnie wyglšda nauka w pozostałych grach, które pomagajš ćwiczyć percepcję, pamięć wzrokowš i koordynację wzrokowo-ruchowš. Programy edukacyjne mogš też pomóc w rozwijaniu umiejętnoœci językowych, a nawet posłużyć jako pomoc logopedyczna. – Zanim ambitni rodzice posadzš dziecię przed komputerem z grš edukacyjnš, powinni odpowiedzieć sobie na dwa pytania: czy ta gra na pewno jest dostosowana do poziomu rozwoju ich dziecka oraz czy nabyło już ono dostatecznych umiejętnoœci, aby korzystać z tej gry i w ogóle z komputera – radzi Katarzyna Majgier. Najwięcej zastrzeżeń budzi jednak bardzo młody wiek gracza. – Dzieci w wieku poprzedzajšcym przedszkole powinny mieć kontakt z żywymi ludŸmi, a nie z wirtualnym œwiatem – uważa prof. Andrzej Rajewski, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu. – Do trzeciego roku życia dziecko rozwija się przede wszystkim pod względem emocjonalnym i uczy się œwiata poprzez naœladowanie starszych. Prof. Rajewski uważa, że dzieci w wieku przedszkolnym można warunkowo dopuœcić do komputera na kilkanaœcie minut dziennie pod œcisłš kontrolš rodziców, a szerszy kontakt z grami powinien nastšpić nie wczeœniej niż w pištym – szóstym roku życia. Rz: Po czym poznać, że małe dziecko ma kłopoty językowe? Agnieszka Borowiec: Trzeba zwrócić bacznš uwagę na malucha, który w wieku powyżej dwóch lat wydaje wyłšcznie pojedyncze, nieartykułowane dŸwięki. To czas, kiedy powinien wymawiać sylaby i proste słowa. Logopedzi przyjmujš, że trzyletnie dziecko powinno już mówić. To ważne, bo wraz ze zdolnoœciš mówienia rozwija się u ludzi umiejętnoœć myœlenia. U dzieci w jakim wieku można zaczšć wykorzystywać komputerowe programy logopedyczne? Pomoc komputera można wprowadzić w wieku pięciu lat, kiedy dziecko zaczyna współpracować, ponieważ ćwiczenia logopedyczne wymagajš m.in. œwiadomych powtórzeń. Jakiego typu programów edukacyjnych używa pani jako pomocy w nauce mówienia? Nie wykorzystuję całych programów, tylko niektóre wybrane ich elementy. Najbardziej cenię oprogramowanie przeznaczone dla dzieci z niedosłuchem, które wizualnie pokazuje na ekranie operacje głosowe: oddech, szumy i zwarcia towarzyszšce głoskom. To stabilizuje oddech i uczy dzieci wydobywania dŸwięku. Ważne, aby doboru programów dokonywał specjalista, ponieważ gry te wymagajš bardzo dokładnego okreœlenia np. liczby powtórzeń danego zadania i czasu spędzonego przed komputerem. Oprócz tego istotne jest rozwijanie u dziecka umiejętnoœci myœlenia, kojarzenia faktów, co jest również œciœle zwišzane z naukš mówienia. Z tego punktu widzenia wartoœciowe będš te programy, które zwišzane sš z rozpoznawaniem kształtów czy kolorów i uczš dziecko koncentracji oraz sprawnego myœlenia. not. astan Więcej na temat gry „Mały Adibu” www.adibu.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL