Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Wirtualna podróż w rzymskich Termach Karakalli

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License.
Wikipedia
Wyjštkowa podróż w czasie czeka na zwiedzajšcych rzymskie Termy Karakalli. Każdy może otrzymać tam małš przeglšdarkę w kształcie lornetki, która przenosi do term takich, jakie były one 1800 lat temu
Wprowadzone wczoraj do oferty zwiedzania urzšdzenie, w cenie tradycyjnego audio- przewodnika, czyli 7 euro, pozwala zobaczyć trójwymiarowš, skrupulatnš rekonstrukcję wielkiego obszaru kompleksu łaŸni, basenów, auli gimnastycznych i bibliotek, których budowa zakończyła się około 217 roku, za panowania cesarza Karakalli. W czasach ich œwietnoœci codzienne odwiedzały je tysišce rzymian. Dzięki jednemu kliknięciu te same miejsca, w których widać obecnie sugestywne, monumentalne fragmenty ruin, częœciowo zachowane posadzki i pozostałoœci akweduktów, zamieniajš się w zrekonstruowane wirtualnie sale bogate w dekoracje, cenne marmury, wyposażenie, malowidła i rzeŸby, fontanny i kolumnady w ich antycznym splendorze. Wiele z tych zabytków i dzieł sztuki przetrwało do czasów obecnych, ale znajdujš się one w pałacach i muzeach w Rzymie i innych częœciach Włoch.
- Ta mała, łatwa w obsłudze maszynka otwiera zupełnie fantastyczny œwiat - mówiš twórcy obrazów w 3D. Podkreœlajš, że po raz pierwszy taka technologia została wykorzystana na terenie archeologicznym we Włoszech. Jest to rezultat współpracy historyków i archeologów ze specjalistami z krajowego Komitetu Badań Naukowych. - Za nasze najważniejsze osišgnięcie uważamy uzyskanie efektu, który pozwala zrozumieć, jak wyglšdały starożytne budowle - mówi ekspert komitetu Francesco Antonucci. Archeolodzy wyjaœniajš, że rekonstrukcja obszaru była możliwa dzięki 30 latom pracy naukowców, którzy odtworzyli na podstawie pozostałoœci poszczególne sale i budynki imponujšcych term.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL