Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmaitoœci

Niemiecka branża żšda równej konkurencji

archiwum prywatne, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz
Nie chcemy żadnych subwencji, ani specjalnych regulacji. Potrzebujemy uczciwej konkurencji - mówi szef DRV i przedstawia żšdania organizacji wobec polityków
Niemiecki Zwišzek Turystyczny (Deutscher ReiseVerband – DRV) wytypował szeœć obszarów, w których branża potrzebuje wsparcia polityków. – Nie chcemy żadnych subwencji, ani specjalnych regulacji. To, czego potrzebujemy, to uczciwa konkurencja – mówił Norbert Fiebig, prezes DRV na kongresie organizacji w emiracie Ras al-Chajma. Jego zdaniem Berlin powinien bardziej doceniać turystykę i choć branża nie chce „własnego ministerstwa", nowy rzšd powinien wyznaczyć osobę, która zajęłaby się wyłšcznie tym segmentem gospodarki, dajšcym zatrudnienie prawie trzem milionom ludzi. Wœród żšdań znalazły się przede wszystkim problemy specyficzne dla niemieckich przedsiębiorców turystycznych. Po pierwsze, zdaniem DRV należy znieœć podatek od wynajmu nieruchomoœci, który jest naliczany touroperatorowi od kosztu pokoju hotelowego za granicš (gewerbesteuerliche Hinzurechnung – podatek występujšcy tylko w niemieckim prawie). Ostatnio kilka organizacji branżowych wspólnie zainicjowało kampanię przeciwko tej opłacie. Odnoszšc się do nowej dyrektywy unijnej, prezes Fiebig wzywa też władzę do praktycznego spojrzenia na nowe obowišzki branży. Apeluje więc o systemowš pomocy małym i œrednim agentom oraz organizatorom, jeœli napotkajš oni na trudnoœci przy wdrażaniu standardów nowego prawa. Zwraca również uwagę na problem pozwów zbiorowych i regulacji zasad pracy w niedziele w telefonicznych centrach obsługi klienta. Jak wyjaœnia, turyœci kupujšcy przez internet chcš bowiem móc porozmawiać z konsultantami także w weekendy, a podróżujšcy służbowo - móc zmienić rezerwacje w ostatniej chwili.
Zdaniem DRV należy też usunšć podatek lotniczy, a zamiast niego wprowadzić obowišzkowe zabezpieczenia dla przewoŸników na wypadek ich upadłoœci. To ostatnie rozwišzanie nie może jednak obniżać konkurencyjnoœci niemieckich przedsiębiorców, więc powinno być wdrożone na całym œwiecie.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL