Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Zabytki techniki chcš przycišgać turystów zimš

fot. muzeumbrowaru.pl
Materiały promocyjne
Szlak Zabytków Techniki Województwa Œlšskiego chce przycišgać turystów również zimš, dlatego częœć jego obiektów można do końca kwietnia 2018 roku odwiedzić taniej
W akcji uczestniczš kopalnie w Zabrzu i Tarnowskich Górach, zabrzańska sztolnia, stary młyn w Żarkach oraz browary w Tychach i Żywcu. Szlak Zabytków Techniki to flagowy produkt turystyczny województwa œlšskiego. Łšczy 42 najważniejsze i najciekawsze obiekty przemysłowe w województwie, zwišzane z tradycjš górniczš, hutniczš, energetykš, kolejnictwem, łšcznoœciš, produkcjš wody i przemysłem spożywczym. W zeszłym roku wszystkie obiekty szlaku odwiedziło ponad 760 tysięcy turystów. Najwięcej goœci przycišgajš Gwiazdy Techniki – obiekty z najobszerniejszš infrastrukturš turystycznš i bogatš ofertš. To zabytkowa kopalnia węgla kamiennego Guido w Zabrzu, Muzeum Tyskich Browarów Ksišżęcych, Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach i Muzeum Browaru Żywiec.
Aby dodatkowo zachęcić turystów do zimowej aktywnoœci, od dwóch lat przygotowały one wspólnš ofertę i program rabatowy. Do obecnej edycji programu, trwajšcej od poczštku grudnia do końca kwietnia 2018 roku, dołšczyły stosunkowo nowe obiekty szlaku: Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu oraz Muzeum Starych Rzemiosł – Stary Młyn w Żarkach. - Kto odwiedzi jeden z obiektów objętych programem rabatowym, ten może otrzymać 20 procent zniżki przy zakupie biletu w kolejnym z nich. To znakomita okazja, aby odkryć wyjštkowe dziedzictwo, będšce powodem naszej dumy – wskazał, cytowany w informacji samorzšdu województwa œlšskiego, który koordynuje działalnoœć szlaku, członek zarzšdu tego regionu Henryk Mercik. Tyskie muzeum poœwięcone browarnictwu działa od 2004 roku w murach dawnego koœcioła ewangelickiego z poczštku zeszłego stulecia. Prezentowane tam wystawy to tradycyjne ekspozycje i nowoczesne formy muzealne. Można tam również zwiedzać Tyskie Browary Ksišżęce – z współczesnš liniš produkcyjnš i zabytkami architektury przemysłowej. Zabytkowa Kopalnia Srebra została udostępniona do zwiedzania w 1976 roku. Szlak turystyczny przebiega 40 m pod ziemiš. Prawie 300 metrowy fragment trasy trzeba pokonać łodziš. Kilka lat temu w budynku nadszybia uruchomiono multimedialne muzeum. W tym roku, jako częœć kompleksu tarnogórskich podziemi, została wpisana na Listę Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Kopalnia, na bazie której działa Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido, powstała w 1855 roku. W 1967 roku utworzono tam kopalnię doœwiadczalnš, a w latach 1982-1996 funkcjonował Skansen Górniczy Guido. Od czasu ponownego otwarcia dla ruchu turystycznego w czerwcu 2007 roku w kopalni udostępniono turystom trzy poziomy: 170 m, 320 m oraz 355 m. Zarzšdzajšce Guido Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu obecnie kończy też udostępniać kompleks Sztolnia Królowa Luiza - oparty o wyrobiska dawnej kopalni o tej nazwie - i fragment XIX-wiecznej sztolni odwadniajšcej, cišgnšcej się do Zabrza od Chorzowa. Działajš już m.in. dwie podziemne częœci z trasš i podziemnym skansenem, w przyszłym roku udostępniona ma też zostać trasa wodna, umożliwiajšca wypłynięcie łodziami na powierzchnię w œcisłym centrum miasta. Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach w północnej częœci regionu to mieszczšca się w prawiestuletnim młynie elektrycznym ekspozycja multimedialna i interaktywna. Zwiedzajšcy poznajš historię rzemiosł obecnych od lat w Żarkach: młynarstwa, piekarstwa, szewstwa, bednarstwa i kołodziejstwa, a także losy miasteczka. Muzeum Browaru Żywiec powstało w starych piwnicach browaru w 2006 roku. W salach o łšcznej powierzchni ponad 1,6 tys. m kwadratowych zgromadzono setki eksponatów, obrazujšcych historię browaru w Żywcu w cišgu 160 lat jego istnienia. Wewnštrz zobaczyć można m.in. odwzorowanš żywieckš ulicę z galicyjskich czasów, karczmę z „multimedialnym" barmanem opowiadajšcym o zaletach piw czy wnętrze bufetu z lat 30. XX wieku. Ostatnio ekspozycja została zmodernizowana. W pierwszym etapie funkcjonowania utworzonego w 2006 roku. Szlaku Zabytków Techniki Województwa Œlšskiego skupiono się na stworzeniu spójnego wizualnie kompleksowego systemu informacji turystycznej (znaki drogowe, tablice, serwis internetowy, materiały drukowane). Potem uporzšdkowano zarzšdzanie sieci współpracy, a w ostatnich latach zaczęły powstawać nowe produkty turystyczne.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL