Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmaitoœci

Amerykanin skazany za niszczenie Auschwitz

Pixabay
Karę roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata wymierzył oœwięcimski sšd Amerykaninowi Raphaelowi A., oskarżonemu o niszczenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau. 17-latek w baraku wydrapał na œcianie swoje imię
Amerykanin został także oddany pod dozór kuratora sšdowego i musi zapłacić nawišzkę na rzecz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w wysokoœci tysišca złotych. Oskarżonego nie było na sali rozpraw. Wyrok jest nieprawomocny i strony mogš się od niego odwołać do sšdu okręgowego w Krakowie. 17-letni Amerykanin Raphael A. został zatrzymany na poczštku lipca. Wewnštrz jednego z poobozowych baraków w byłym Auschwitz II-Birkenau kamieniem wydrapał na œcianie swoje imię. Zauważyła to przewodniczka, która poinformowała ochronę placówki. Chłopak został ujęty. Jak wyjaœniał wówczas, zobaczył na œcianie wiele innych napisów i dlatego postanowił umieœcić także swoje imię. Sędzia Konrad GwoŸdziewicz w uzasadnieniu powiedział, że Raphael A. jest bardzo młody, dotychczas nie był karany i wyraził żal z powodu swego działania. - Dlatego sšd zdecydował na wymierzeniu mu kary w najniższym rozmiarze – mówił.
Sędzia podkreœlił jednak, że zdumienie budzi, iż "czynu dopuœcił się uczeń szkoły religijnej dla przyszłych rabinów, a więc osoba, która powinna doskonale zdawać sobie sprawę z wagi i charakteru miejsca, jakim jest były obóz Auschwitz". - Co więcej, oskarżony uczynił to pomimo pouczeń ze strony przewodniczki, aby tego nie robił – powiedział sędzia GwoŸdziewicz. Kara, którš wymierzył Raphaelowi A. oœwięcimski sšd, jest zbieżna z wnioskiem prokuratury. - Społecznš szkodliwoœć czynu oskarżonego należy ocenić jako znacznš. Muzeum Auschwitz-Birkenau jest obiektem unikatowym nie tylko w skali kraju, ale i œwiatowej. Oskarżony poprzez wyrycie napisu dokonał zniszczenia obiektu składajšcego się na to muzeum – uzasadniał swój wniosek w mowie końcowej prokurator Bartosz Janiszewski. W Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau w przeszłoœci dochodziło już do podobnych zdarzeń. Latem zeszłego roku zatrzymano dwóch 17-letnich Portugalczyków, gdy w zabytkowych cegłach poobozowej bramy głównej próbowali wyryć swoje imiona. W lutym oœwięcimski sšd skazał ich na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Sšd oddał ich też pod dozór kuratora i nakazał zapłacić po tysišcu złotych nawišzki na rzecz Muzeum Auschwitz. Po apelacji obrony, sšd okręgowy w Krakowie wyrok podtrzymał. Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata póŸniej. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowoœci. W 1947 roku na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W zeszłym roku zwiedziło je ponad 1,72 mln osób. Były obóz w 1979 roku został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL