Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Hotele

Wielkopolska IGHP z nowym dyrektorem

Małgorzata Kalinowska-Klimek, fot. facebook.com/ IzbaGospodarczaHotelarstwaPolskiego
Facebook
Małgorzata Kalinowska-Klimek, dyrektor hotelu Novotel Poznań Centrum i dyrektor hoteli Grupy Orbis na region poznański, została szefem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w województwie wielkopolskim
Małgorzata Kalinowska-Klimek ma 20-letnie doœwiadczenie w branży hotelarskiej. Od 17 lat jest zwišzana z Grupš Hotelowš Orbis, w której zdobywała doœwiadczenie na różnych stanowiskach w wielu rejonach Polski. Odpowiedzialna była między innymi za proces otwarcia hoteli ibis i ibis budget Kraków Stare Miasto oraz pełniła funkcję dyrektora regionalnego marek ibis na Polskę Południowš. Od maja 2017 jest dyrektorem hotelu Novotel Poznań Centrum i dyrektorem hoteli Grupy Orbis na region poznański. Jak przypomina IGHP, dyrektorzy regionalni sš przedstawicielami izby w danym województwie. Do ich zadań należy m.in. usprawnienie komunikacji œrodowiska polskich hotelarzy, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych izby, pozyskiwanie nowych członków, monitorowanie wydarzeń branżowych w regionach, a także współpraca z władzami, samorzšdami i innymi instytucjami z regionów, które majš lub mogš mieć wpływ na branżę hotelarskš.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL