Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmaitoœci

Szwajcaria coraz tańsza... na tle sšsiadów

Pixabay
W cišgu ostatnich szeœciu lat koszty zakwaterowania i wyżywienia w Austrii wzrosły o 20 procent. W tym czasie Szwajcarzy nie podnosili zaœ swoich cen. Mogš więc konkurować z sšsiadem o względy turystów
Andreas Züllig, prezes organizacji hotelarskiej Hotelleriesuisse, mówi, że w tym roku ceny pobytu zimowego w Szwajcarii będš podobne do austriackich - informuje magazyn „Werbewoche" na swojej stronie internetowej. Wszystko przez rosnšce koszty zakwaterowania w Austrii. W ostatnim czasie tamtejsi przedsiębiorcy musieli m.in. podnieœć pensje pracownikom, ponieważ coraz trudniej było im uzupełniać kadrę. Z danych "Werbewoche" wynika, że między 2010 a 2016 rokiem ceny w austriackich hotelach i restauracjach wzrosły o 20 procent, a w szwajcarskich nieco spadły. Zdaniem Zülliga przyczynił się do tego choćby spadek liczby turystów ze strefy euro. By zachęcić ich do przyjazdu do Szwajcarii, hotelarze zaczęli tworzyć bardziej atrakcyjne pakiety pobytowe, często kosztem własnej marży. I choć prezes Hotelleriesuisse cieszy się, że kraj stał się bardziej konkurencyjny, to mówi, że w kolejnych latach ceny muszš znów zostać podniesione. Niższe ceny dotyczš nie tylko zakwaterowania, lecz także skipassów. Według analizy firmy Grischconsulta, specjalizujšcej się w doradztwie dla właœcicieli kolejek i wycišgów, w szczycie sezonu koszty szeœciodniowych karnetów sš o około 10 franków droższe niż rok wczeœniej, ale już poza nim można korzystać z rabatów oferowanych on-line sięgajšcych nawet 17 procent regularnej ceny. Najwięcej zaoszczędzš zaœ ci, którzy kupiš karnety na cały sezon.
Znaczšce różnice w kosztach wypoczynku w Szwajcarii i Austrii wynikajš także ze stosowanych przez hotelarzy dynamicznych cenników, uwzględniajšcych popyt na zimowe usługi turystyczne. Szacunki instytutu badawczego KOF Konjunkturforschungsstelle, zajmujšcego się analizš gospodarczš, mówiš, że tej zimy w alpejskich regionach powinno wypoczywać więcej goœci niż poprzedniej, a liczba noclegów zwiększy się o 3,7 procent. Założenia te potwierdzajš wstępne wyniki rezerwacji portalu turystycznego Hotelplan. Zanotował on na okres ferii zimowych 20 procentowy (porównujšc rok do roku) wzrost liczby rezerwacji wypoczynku w Szwajcarii i 10-procentowy spadek zainteresowania wyjazdami do Austrii.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL