Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kultura

Teatr kulturalnš wizytówkš

„Życie: trzy wersje” obsada: Jerzy Schejbal, Olga Sawicka, Martyna Trawczyńska i Sławomir Pacek
Fotorzepa, Andrzej Rams
Anna Seniuk, Joanna Żółkowska, Magdalena Zawadzka, Jerzy Schejbal, Grzegorz Małecki – to gwiazdy, które rozsławiajš nowosšdeckie prezentacje teatralne.

Zarówno władze, jak i animatorzy życia teatralnego w Nowym Sšczu z dumš wskazujš na korzenie scenicznej tradycji, czyli działalnoœć Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego. Już od 95 lat – ku satysfakcji i radoœci twórców oraz widzów – daje nowe premiery, opierajšc się zarówno na klasycznej polskiej literaturze, jak i tradycji lokalnej, nie stronišc wszakże od teatralnego eksperymentu.

75-lecie teatru było inspiracjš do zorganizowania Jesiennego Festiwalu Teatralnego, prezentujšcego spektakle najlepszych polskich scen z udziałem czołówki polskich artystów. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 1-22 paŸdziernika. Teatr Narodowy przywiózł „Łysš œpiewaczkę" Macieja Prusa z imponujšcš obsadš: Artur Żmijewski, Ewa Wiœniewska, Jacek Mikołajczak, Anna Seniuk, Beata Fudalej, Grzegorz Kwiecień. Program uœwietniły spektakle „Mój Molier" Andrzeja Seweryna i „Po co sš matki?" Teatru Polonia w Warszawie w reżyserii Roberta Glińskiego z Paulinš Holtz i Joannš Żółkowskš.

Wydarzeniem był „Ojciec" z Teatru Ateneum z Warszawie, w reżyserii Iwony Kempy. Zagrali: Marian Opania, Magdalena Schejbal, Przemysław Bluszcz, Paulina Gałšzka, Dariusz Wnuk, Małgorzata Mikołajczak.

Gospodarze z Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sšczu zaprezentował spektakl „Per Procura" w reżyserii Janusza Michalika.

Finał uœwietnił koncert „VOO VOO symfonicznie" zwišzanego rodzinnie z Nowym Sšczem Wojciecha Waglewskiego i Sšdeckiej Orkiestry Kameralnej pod dyr. Leszka Mieczkowskiego.

„Obietnica poranka” występujš Anna Seniuk i Grzegorz Małecki
Fotorzepa, Andrzej Rams

Obietnica sukcesu

Tak bogata aktywnoœć teatralna zrodziła w Nowym Sšczu potrzebę i ambicję jeszcze innej działalnoœci – mecenasa kultury. Dzięki zaangażowaniu i wydatnej pomocy Urzędu Miasta Nowego Sšcza i Miejskiego Oœrodka Kultury powstały trzy gwiazdorskie przedstawienia.

Pierwszš realizacjš była „Obietnica poranka" w reżyserii Macieja Wojtyszki ze wspaniałymi rolami Anny Seniuk i Grzegorza Małeckiego. To adaptacja ksišżki œwiatowej sławy francuskiego pisarza Romaina Gary'ego, która w Polsce cieszy się niesłabnšcš popularnoœciš. Błyskotliwy dialog głównych bohaterów – matki i syna, jest jak podróż, którš odbywamy z nimi od Moskwy przez Wilno, Warszawę po Paryż i Niceę. Matka pragnie, aby jej jedyny syn został doskonałym tancerzem, skrzypkiem, pisarzem, dyplomatš i bohaterem wojennym. On opowiada i komentuje – z humorem, nieraz z ironiš, ale przede wszystkim z synowskš miłoœciš.

Wszystkie barwy „Obietnicy poranka" oddane sš wspaniale na scenie dzięki aktorom - Annie Seniuk i Grzegorzowi Małeckiemu, artystom Teatru Narodowego w Warszawie.

Sukces „Obietnicy poranka" stał się inspiracjš do powstania kolejnych spektakli. „Lilka, cud miłoœci" wyreżyserował Waldemar Œmigasiewicz, a grajš Paulina Holtz, Krystyna Tkacz, Joanna Żółkowska i Magdalena Zawadzka, która tš wzruszajšcš realizacjš œwiętowała jubileusz 50-lecia pracy artystycznej w Teatrze Ateneum w Warszawie w lutym 2017 roku.

Spektakl powstał na podstawie ksišżki „Wojnę szatan spłodził. Zapiski 1939-1945 Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej" w opracowaniu Rafała Podrazy.

Aktorki zabierajš publicznoœć w podróż przez życie Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i tajemnicy miłoœci – wielkiej i namiętnej, zakończonej œlubem na Wawelu, z biciem w dzwony, z orszakiem wspaniałych goœci! Właœciwe sš trzy œluby. Zawsze ze wspaniałym mężczyznš, który spełnić ma największe marzenia i pragnienia. Jest też wróżenie z kart i wywoływanie duchów.

„Lilka, cud miłoœci” na scenie m.in: Magdalena Zawadzka i Joanna Żółkowska
Fotorzepa, Andrzej Rams

Satysfakcja widzów

Z okazji 70. urodzin Jerzego Schejbala, co warte podkreœlenia, sšdeczanina zwišzane jest przedstawienie „Życie: trzy wersje". Obsadę dopełniajš Olga Sawicka, Martyna Trawczyńska, Sławomir Pacek. Sztuka Yasminy Rezy ukazuje trzy warianty tej samej kolacji z udziałem dwóch par małżeńskich. Obserwujemy, jak pozornie nieistotne szczegóły powodujš, że dobrze wychowani bohaterowie pokazujš swoje prawdziwe oblicze, ulegajš emocjom i nie potrafiš nad nimi zapanować.

Wszystkie trzy przedstawienia goszczš na scenach całej Polski. Sš wspaniałš wizytówkš Nowego Sšcza, ponieważ widzowie przed każdym spektaklem dowiadujš się o mecenacie miasta.

– Przedstawienia powstałe w Nowym Sšczu dzięki zaangażowaniu Miejskiego Oœrodka Kultury przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta jako mecenasa, oparte sš na klasyce, zaœ twórcy należš do czołowych postaci polskiego teatru, co gwarantuje wysoki poziom artystyczny  – powiedziała „Rzeczpospolitej" Dorota Kadula, producent. – Rzeczš moim zdaniem fundamentalnš jest to, że dotyczš problemów uniwersalnych, ponadczasowych i niosš głęboko humanistyczne przesłanie. To pozwala uniknšć banału komentowania bieżšcej rzeczywistoœci. Daje publicznoœci autentyczne przeżycia i radoœć uczestniczenia w wydarzeniach, które mogš prawdziwie poruszać, pobudzać uczucia i wyobraŸnię. Widzowie potwierdzajš to w kuluarowych rozmowach.

Powiedzieli

Festiwal filmowy to dla Nowego Sšcza kolejna przestrzeń kulturalna, która przypomina o tym, że nasze miasto z filmem i kinem zawsze miało wiele wspólnego. Wierzę, że podobnie, jak to było w przypadku Jesiennego Festiwalu Teatralnego, który przez ponad 20 lat stał się największym wydarzeniem w mieœcie i całym regionie, nowa inicjatywa, skierowana zarówno do studentów szkół filmowych, jak i do niezależnych twórców, stanie się wizytówkš i znakiem rozpoznawczym Nowego Sšcza.

Marta Jakubowska, dyrektor Miejskiego Oœrodka Kultury w Nowym Sšczu

Zaczęło się od „Gęsi i gšsek"

TTeatr Robotniczy został założony przez nowosšdeckich kolejarzy we wrzeœniu 1922 roku. Na inaugurację działalnoœci pokazano „Gęsi i gšski" Michała Bałuckiego. Do wybuchu II wojny œwiatowej teatr wystawił 132 premiery i dał prawie 400 przedstawień.

Repertuar był bardzo różnorodny: od spektakli plebejskich po dramaty muzyczne, w tym „Krakowiacy i górale" Wojciecha Bogusławskiego, operetki i wodewile, takie jak „Królowa przedmieœcia" Konstantego Krumłowskiego. Goœcinnie występował Leon Wyrwicz. Autorem scenografii był głównie artysta malarz Czesław Lenczowski. Po wyzwoleniu - już w grudniu 1945 roku - pierwszš premierš był „Ordynans w zalotach" w reżyserii Heleny Palczewskiej.

Na poczštku lat 50. XX wieku teatr zaczšł grać również przedstawienia dla dzieci. Pierwszš premierš dla najmłodszej widowni były „Nowe szaty króla" wg Andersena. W 1957 roku Teatr Robotniczy przyjšł imię Bolesława Barbackiego - artysty malarza, reżysera, scenografa i aktora, współtwórcy przedwojennego Towarzystwa Dramatycznego w Nowym Sšczu.

Na swoje 50-lecie, w 1972 r., teatr ponownie wystawił pierwszš premierę – „Gęsi i gšski", tym razem w reżyserii Franciszka Worobiowa, miejscowej legendy aktorskiej i reżysera, który poœwięcił scenie 60 lat swojego życia.

W 1974 r. w Dawnej Synagodze w Nowym Sšczu wystawiono II cz. „Dziadów" Mickiewicza. Zaœ w 1977 r. „Zaczarowanš fujarkę" Andersena obejrzało w cišgu trzech miesięcy 8 tysięcy widzów. Lata 80. przyniosły m.in. œwietne i nowatorskie formalnie realizacje „Odejœcia Głodomora" Różewicza i „Niemców" Kruczkowskiego. W 1992 r. natomiast na 700-lecie Nowego Sšcza w oparciu o aktorów i realizatorów Teatru Robotniczego przygotowano niepowtarzalne, plenerowe widowisko historyczne pt. „Noc œw. Justa".

„Zemstę" Fredry w reżyserii Andrzeja Horoszkiewicza pokazano także w I programie TVP jako realizację w teatrze Na Wodzie w warszawskich Łazienkach. Od 1997 r. do chwili obecnej przybyło prawie 30 nowych tytułów, m.in. „Balladyna" Słowackiego, „Antygona" Kajzara, „Medea, moja sympatia" Przybory oraz „Mšż i żona" Fredry. 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL