Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Brytyjczycy ufajš agentom turystycznym

Bloomberg
Ułatwiony proces rezerwacji, większa pewnoœć, że wyjazd się odbędzie, i oszczędnoœć czasu - to główne powody, dla których brytyjscy podróżni chcš korzystać z usług agentów turystycznych
Stowarzyszenie Brytyjskich Biur Podróży ABTA opublikowało nowe badanie wakacyjnych zwyczajów mieszkańców Zjednoczonego Królestwa. Wynika z niego, że w cišgu ostatnich 12 miesięcy z usług agenta turystycznego skorzystało 38 procent podróżnych. Głównymi powodami, dla których klienci kupili wycieczkę w biurze podróży zamiast zarezerwować jš samodzielnie, były łatwy proces rezerwacji, większe zaufanie do oferty i oszczędnoœć czasu. Najczęœciej z usług agentów korzystajš osoby zamożne i rodziny z dziećmi. Mowa o 50 procentach podróżnych należšcych do wyższej klasy œredniej, 47 procentach klientów z dziećmi poniżej 5 roku życia i 44 procentach ze starszymi pociechami (powyżej 5 lat). 48 procent badanych potwierdziło, że kupowanie wycieczek w biurze pozwala im zaoszczędzić czas. Dotyczy to głównie osób pomiędzy 35 a 44 rokiem życia (63 procent odpowiedzi) i młodszych, w wieku 25-34 lat (56 procent). Ten sam powód kupowania wyjazdu u agenta wymieniajš osoby dobrze sytuowane (64 procent z grupy wyższa klasa œrednia). 6 na 10 badanych ceni przede wszystkim to, że dzięki biurom podróży proces rezerwacji wakacji jest łatwiejszy. Znaczenie tego argumentu roœnie wraz z wiekiem podróżnych (75 procent odpowiedzi w grupie podróżnych powyżej 65 lat).
Młodzi turyœci przyznajš, że do biur podróży przycišga ich zaufanie do agentów. 62 procent klientów w wieku 18-24 lat czuje się pewniej, kiedy rezerwuje podróż u profesjonalisty. To samo dotyczy 64 procent ankietowanych z wyższej klasy œredniej. Jak podaje ABTA, w ostatnich 12 miesišcach popularnoœć wycieczek zorganizowanych utrzymała się na podobnym poziomie jak rok wczeœniej (52 procent wobec 53 procent pakietowanych samodzielnie). Powodem, dla którego Brytyjczycy wybierajš zorganizowanš formę wypoczynku, jest przekonanie, że „o wszystko już zadbano" (trzy czwarte odpowiedzi). Odsetek ten roœnie do 80 procent w przypadku rodzin z dziećmi. – Wakacje to czas odpoczynku i ucieczka od codziennoœci. Nasze badanie pokazuje, że klienci oczekujš, że także proces rezerwacji będzie przebiegał bezstresowo. Doceniajš więc pomoc agentów turystycznych, którzy im to zapewniajš – mówi Mark Tanzer, prezes ABTA. – Rodziny i osoby bogatsze szczególnie doceniajš doœwiadczenie profesjonalistów. Klienci nadal chętnie korzystajš z wygody, jakš dajš zorganizowane imprezy turystyczne, które w grupie wyjazdów zagranicznych sš najpopularniejszš formš wypoczynku wœród podróżujšcych z dziećmi – dodaje. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 2 tysięcy osób i jest reprezentatywne dla populacji Wielkiej Brytanii. Pytano w nim o zwyczaje dotyczšce kupowania wakacji w okresie ostatnich 12 miesięcy, do sierpnia 2017 roku.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL