Rodzina

MS: dobro dzieci bardziej chronione

123RF
Prokuratura musi mieć możliwość szybkiej i zdecydowanej reakcji w sytuacjach, gdy dzieci spotyka krzywda.
Dlatego sądy rodzinne będą miały obowiązek zawiadamiania prokuratury o sprawach, w których jest zagrożone dobro dziecka i o prowadzonych z urzędu postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej. To cel nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, którą w trybie pilnym przedstawi Ministerstwo Sprawiedliwości. Wspólna inicjatywa Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury Krajowej jest odpowiedzią na nasilające się przypadki drastycznych przestępstw przeciwko dzieciom: skatowanie na śmierć półrocznego Maksymiliana z Rzeszowa i pobicie jego dwuletniej siostry; znęcanie się nad dwumiesięcznym Igorem z Łodzi, który doznał złamania czaszki; próba samobójcza 10-letniej dziewczynki z Zamościa, którą maltretowała matka. Analiza tych i innych tragicznych wydarzeń wskazuje, że dochodzi do nich często w rodzinach, które są objęte dozorem kuratora sądowego albo w sprawach, w których sądy, np. na wniosek pracowników opieki społecznej, prowadzą z urzędu postępowania o ograniczenie praw rodzicielskich.
Nie jest o tym informowana prokuratura, która ma największe możliwości pilnego reagowania w niepokojących sytuacjach, w tym zbierania i zabezpieczania dowodów. Takich uprawnień nie posiadają np. kuratorzy sądowi czy organy opieki społecznej. Art. 59 Kodeksu postępowania cywilnego daje obecnie sądom wyłącznie możliwość zawiadamiania prokuratora o prowadzonej sprawie, gdy sądy uznają to za konieczne. Nowelizacja tego przepisu ma nałożyć na sądy rodzinne taki obowiązek w przypadkach, gdy jest zagrożone dobro dziecka i gdy są prowadzone z urzędu postępowania dotyczące władzy rodzicielskiej. Zobliguje to sądy do zawiadamiania prokuratury i umożliwi prokuratorom, wyposażonym w odpowiednie środki prawne, szybką i właściwą reakcję w celu zwalczania patologicznych zachowań wobec dzieci.
Źródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL