Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Producenci chcš certyfikatu dla odbiorników cyfrowego radia

Bloomberg
Zrzeszajšcy producentów sprzętu TV zwišzek ZIPSEE Cyfrowa Polska zwrócił się do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej z proœbš o wydanie rozporzšdzenia, które okreœliłoby minimalne wymagania techniczne dla cyfrowych odbiorników radiowych.

Jak argumentujš producenci, w sklepach pojawiajš się cyfrowe odbiorniki wykorzystujšce cyfrowš technologię DAB. - Polska przyjęła standard DAB+, wobec wczeœniejszej jego wersji DAB. Zatem odbiorniki w standardzie DAB sš niekompatybilne z sygnałem nadawanym w standardzie DAB+. Nieuczciwi sprzedawcy wykorzystujš niewiedzę konsumentów. Sprzedajšc im odbiorniki w technologii DAB œwiadomie wprowadzajš ich w błšd – tłumaczy Michał Kanownik, prezes ZIPSEE Cyfrowa Polska.

Zwišzek zaapelował do minister cyfryzacji o wydanie „dokumentu okreœlajšcego minimalne wymagania techniczne i eksploatacyjne dla odbiorników cyfrowych" . ZIPSEE podaje, że według danych GFK Polonia 10 proc. wszystkich sprzedanych od końca wrzeœnia 2016 r. odbiorników cyfrowych, to urzšdzenia pracujšce w technologii DAB.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL