Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Warszawa wygrywa czynszem, ale słabiej niż Amsterdam przycišga talenty

Stolica Polski zajęła pierwsze miejsce pod względem najniższych kosztów, jakie pracownik musi ponieœć na zakwaterowanie oraz jakie ponosi pracodawca, by wynajšć biuro
Savills
Faworytem w pogoni za firmami z Londynu jest Amsterdam, a nie Warszawa. Dlaczego? Które miasto przycišgnie do siebie międzynarodowe korporacje?

Eksperci firmy Savills – w zwišzku z zapowiedziami brytyjskich spółek o przenoszeniu częœci personelu na kontynent w Europie i rywalizacji o to, które miasto przycišgnie do siebie międzynarodowe korporacje – zbadali potencjał 12 najważniejszych europejskich stolic biznesowych. Szukali odpowiedzi na pytania: kto może zostać największym beneficjentem Brexitu oraz jakie sš szanse Warszawy w tym wyœcigu.

Mocne strony Polski

– Europa stoi obecnie w obliczu wielkich przemian, a dominujšca od lat pozycja Londynu, jako jej biznesowej stolicy, została mocno zachwiana. Konsekwencje Brexitu stanowiš wyzwanie nie tylko dla sektora bankowego. W kolejce ustawia się już chociażby branża ubezpieczeniowa – uważa Tomasz Buras, dyrektor zarzšdzajšcy Savills Polska. – Obecnie Warszawa czeka m.in. na oficjalny komunikat ze strony banku JP Morgan, który planuje przenieœć częœć swojej działalnoœci z Wielkiej Brytanii na kontynent, jednak niezależnie od ostatecznej decyzji tej instytucji, nasza stolica ma silne argumenty, które wielu innym firmom pozwalajš traktować jš jako realnš alternatywę dla Londynu – podkreœla.

Spoœród 12 europejskich stolic poddanych analizie Warszawa zajęła pierwsze miejsce pod względem najniższych kosztów, jakie pracownik musi ponieœć na zakwaterowanie oraz jakie pracodawca ponosi, by wynajšć powierzchnię biurowš.

Stolica Polski znalazła się również w czołówce miast, które majš najkorzystniejsze przepisy podatkowe, ustępujšc miejsca jedynie Londynowi i Dublinowi. Poza tym Warszawa zdecydowanie dominuje – ze wzrostem o 123 proc. pomiędzy 2006 a 2016 r. – pod względem najwyższego przyrostu wartoœci dodanej brutto (GVA) w sektorze finansowym. Natomiast pod względem wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) – ze wzrostem 34 proc. od 2008 r. – stolica zajmuje drugie miejsce w Europie za Dublinem – zwracajš uwagę autorzy badania.

Z kolei prognozowany 4-proc. wzrost liczby osób zdolnych do pracy w perspektywie najbliższych dziesięciu lat pozycjonuje stolicę Polski wyżej od Paryża (2 proc.) czy Frankfurtu (1 proc.), ale daleko za Amsterdamem (8 proc.) czy Dublinem (14 proc.).

Szacowany poziom znajomoœci języka angielskiego, istotny z punktu widzenia międzynarodowych korporacji, wynosi w Polsce ok. 37 proc. populacji. Co ciekawe, jest on tylko o 2 proc. niższy niż we Francji i o 15 proc. wyższy niż w Hiszpanii, ale nadal to znaczšco gorszy wynik od Holandii (90 proc.) czy Szwecji (86 proc.).

Stawki zachęcajš, ale...

Analitycy Savills zwracajš uwagę, że Warszawa oferuje atrakcyjne czynsze w œcisłym centrum. Dla wielu firm, m.in. kancelarii prawnych czy instytucji finansowych, taka lokalizacja jest jednym z priorytetów przy wyborze siedziby.

Najdroższe stolice to Londyn, gdzie czynsz za mkw. powierzchni biurowej w centrum wynosi ponad 130 euro miesięcznie, a także Sztokholm i Moskwa – odpowiednio ok. 53 i 52 euro za mkw. W Warszawie jest to ok. 23 euro za mkw. miesięcznie. Spoœród 12 stolic badanych w raporcie, pod względem cenowym, stolica Polski konkuruje przede wszystkim z Brukselš i Berlinem, które oferujš najbardziej zbliżone czynsze do Polski.

– W Warszawie większoœć obiektów biurowych powstała w ostatnich 15 latach, więc oprócz stosunkowo niskiego czynszu ich atutem jest również wysoka jakoœć oferowanej powierzchni. Natomiast duża iloœć projektów w budowie sprawia, że nasza stolica jest gotowa w doœć krótkim czasie przyjšć wiele nowych firm, które chciałyby przenieœć tu częœć swoich operacji – uważa Wioleta Wojtczak z działu badań i analiz Savills.

...tanioœć to za mało

Faworytem w pogoni za firmami z Londynu jest jednak Amsterdam. Dzięki połšczeniu przystępnych cen nieruchomoœci i atrakcyjnoœci oferty kulturalnej miasta jest on obecnie niezwykle atrakcyjnš alternatywš dla młodych talentów – wynika z badania Savills.

Na drugim miejscu znalazł się Dublin, dzięki wysokiemu poziomowi znajomoœci języka angielskiego i korzystnym regulacjom podatkowym. Pierwszš trójkę zamyka Madryt.

Zaraz za stolicš Hiszpanii ulokował się Frankfurt, który m.in. dzięki lokalizacji Europejskiego Banku Centralnego jest szczególnie atrakcyjny dla firm z branży finansowej. Dopiero pište miejsce zajšł Paryż, który – ze względu na swojš rozpoznawalnoœć – mógłby wydawać się naturalnym zastępcš dla Londynu, ale traci w oczach przedsiębiorców ze względu na wysokie koszty nieruchomoœci, wysokie podatki oraz skomplikowane prawo pracy.

– Warszawa ma potencjał, by na stałe zagoœcić w œcisłej czołówce kluczowych miast dla biznesu. Już teraz jesteœmy liderami w naszym regionie Europy. Aby jednak mogła poważnie zagrozić pozycji liderów rankingu, musi najpierw być w stanie efektywniej rywalizować w walce o pozyskanie największych talentów, również z innych krajów – podsumowuje Tomasz Buras.

Opinia

Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy:

- Warszawa od lat pracuje na to, aby być centrum finansowym Europy Œrodkowo-Wschodniej. Brexit stanowi obecnie olbrzymie wyzwanie dla całej Europy, ale upatrujemy w nim swoich szans.

Warszawa ma olbrzymiš bazę dobrze wykwalifikowanych pracowników oraz rozwiniętš infrastrukturę miejskš, m.in. dwie linie metra. Te atuty przemawiajš za tym, aby to właœnie Warszawa była naturalnym wyborem dla międzynarodowych firm.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL