Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Jakich domów chcš Polacy, a jakie budujš

Mimo, że 99 proc. respondentów deklaruje, że przykłada wagę do energooszczędnoœci domu, co czwarty Polak nie jest w stanie okreœlić, który materiał poprawia wydajnoœć energetycznš
Wienerberger
Domy mogš być droższe w budowie, jeœli ich utrzymanie będzie tańsze - tak twierdzš Polacy. Ale w praktyce oszczędzajš na materiałach i nie wiedzš, które sš energooszczędne.

Tak wynika z badania „Dom na lata - Polacy o budowie i zakupie domu", zrealizowanego na zlecenie firmy Wienerberger producenta ceramiki budowlanej, przez Kantar MillwardBrown.

Celem badania była m.in. odpowiedŸ na pytania: jakie czynniki decydujš lub mogš sprawić, że dom będzie długoterminowo miejscem atrakcyjnym, wygodnym i dajšcym poczucie satysfakcji, jakie czynniki i elementy domu pozwalajš czuć się w nim dobrze, co wpływa na ten komfort oraz jak wyglšda dom marzeń?

Jak mówi Monika Sikorska z firmy Wienerberger, każdy ankietowany uważa, że warto inwestować w zdrowie swoje i swojej rodziny, ale Polacy nie do końca zdajš sobie sprawę, które materiały sš dobre dla ich zdrowia.

Co wynika z badania? Otóż 96 proc. Polaków uważa budowę domu za jednš z najważniejszych inwestycji w swoim życiu. Zdecydowana większoœć (90 proc.) deklaruje, że preferowałaby ponieœć wyższe koszty na etapie budowy, by potem zmniejszyć koszty eksploatacji. Tymczasem na etapie budowy lub zakupu domu, aż 93 proc.Polaków starałoby się minimalizować koszty budowy.

Wszyscy badani Polacy zgodnie uważajš, że warto inwestować w zdrowie własne i rodziny, a 97 proc. z nich wskazuje właœnie zdrowie, jako najważniejszš wartoœć istotnš przy budowie lub zakupie domu. Z drugiej jednak strony, Polacy majš niewielkš wiedzę na temat materiałów budowlanych, które majš realny wpływ na przyszłe zdrowie i komfort życia mieszkańców domu.

Aż 99 proc.Polaków deklaruje, że jest dla nich ważne, aby ich dom był energooszczędny. Jednoczeœnie co czwarty respondent nie jest w stanie okreœlić, który materiał budowlany jest ekologiczny i poprawia wydajnoœć energetycznš domu. Poza tym tylko 20 proc. respondentów budujšc lub kupujšc dom, zwracałaby uwagę na aspekt ekologiczny materiałów budowlanych.

Ponad 90 proc. uważa, że na zdrowie i samopoczucie wpływa głównie odpowiednia termoregulacja pomieszczeń, odpowiednie ich doœwietlenie oraz dobra izolacja akustyczna domu. Natomiast na pytanie: który materiał najbardziej wpływa na zdrowie i samopoczucie mieszkańców, 69 proc. respondentów wskazuje „szkło", czyli materiał odpowiadajšcy wyłšcznie za doœwietlenie.

Mimo, że 99 proc. respondentów deklaruje, że przykłada wagę do energooszczędnoœci domu, co czwarty Polak nie jest w stanie okreœlić, który materiał poprawia wydajnoœć energetycznš. Wœród pozostałych 75 proc. aż 56 proc. wskazuje pustak ceramiczny jako materiał energooszczędny, co stanowi przewagę prawie 15 p.p nad drugimi bloczkami silikatowymi.

- W badaniu mocno zaznaczone sš pewne utarte schematy myœlowe, które szczególnie dobrze obrazujš pytania dotyczšce korzystnych cech materiałów. Niemal wszyscy respondenci uważajš, na dobre samopoczucie mieszkańców wpływa głównie odpowiednia termoregulacja pomieszczeń oraz prawidłowe ich doœwietlenie, co zdecydowana większoœć interpretuje jako wpływ szkła. To doskonale obrazuje skrót myœlowy i brak zgłębionej wiedzy na ten temat - komentuje Michał Biskup, ekspert Kantar MillwardBrown.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 503 respondentów w wieku powyżej 30 lat, którzy nie odrzucajš możliwoœci zakupu lub budowy własnego domu w przyszłoœci (w grudniu 2016 r.) - podaje Kantar MillwardBrown.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL