Nieruchomości

Jak wyburzyć ścianę działową

Kupiłem mieszkanie spółdzielcze własnościowe. W sądzie trwa przypisanie do mieszkania księgi wieczystej. Teraz chciałbym rozpocząć remont lokum, a w pierwszej kolejności planuję wyburzyć ścianę działową, która dzieli kuchnię z dużym pokojem. W ten sposób chcę uzyskać aneks. Ściana ma długość ok. trzech metrów. Zgłosiłem się z takim podaniem o pozwolenie do spółdzielni i zgodę otrzymałem. Jednak warunkiem jej ważności jest zgłoszenie wyburzenia ściany w urzędzie gminy. Gdy udałem się do urzędu, dowiedziałem się, że w celu wyburzenia ściany działowej wymagane jest dołączenie projektu budowlanego, który jest dość kosztowny. Czy rzeczywiście tak jest? Czy nowe prawo budowlane pozwala na takie postępowanie? A dodam, że ściana działowa nie ma w ogóle wpływu na parametry techniczne budynku.
(nazwisko do wiadomości redakcji) Odpowiada Andrzej Grzesik - prawnik z kancelarii Magnusson
– Przepisy prawa budowlanego nie regulują w sposób wyraźny wyburzenia ścianki działowej, a samo zagadnienie budzi wiele wątpliwości. Sąd administracyjny stanął na stanowisku, że wyburzenie jej nie wymaga pozwolenia na budowę, traktując tego typu prace budowlane jako sytuacje zbliżone do remontów obiektów budowlanych, a przez to niewymagających zezwolenia, stosownie do art. 29 ust. 2 pkt 1 prawa budowlanego.W wyroku z 23 stycznia 2006 r. (sygn. VII SA/Wa 1431/2005) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, iż na wyburzenie ścianki działowej, która nie jest ścianą konstrukcyjną, nie jest wymagane nie tylko pozwolenie na budowę, ale nawet i zgłoszenie takich prac budowlanych, gdyż dotyczą one jedynie konkretnego lokalu mieszkalnego, a nie całego budynku, w którym ten lokal jest położony. Niestety – budzi to jednak wątpliwości w praktyce. Wielu urzędników interpretuje przepisy prawa budowlanego w inny sposób i wymaga zgłoszenia planowanego wyburzenia ścianki działowej. Procedura ta jednak jest i tak o wiele łatwiejsza, niż uzyskanie pozwolenia na budowę. Zgłaszając prace budowlane, należy złożyć odpowiedni wniosek określający zakres prac budowlanych, sposób ich wykonywania oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Można również dołączyć szkice i plany. W przypadku, gdy nie dostarczymy wszystkich dokumentów niezbędnych organowi budowlanemu, ma on obowiązek wezwać nas do uzupełnienia braków.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL