Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Brytyjskie firmy przygotowujš plany awaryjne na wypadek opuszczenia przez kraj Unii Europejskiej

Bloomberg
Większoœć dużych firm brytyjskich poważnie podchodzi do ryzyka wyjœcia W.Brytanii z UE, wiele z nich przygotowuje plany awaryjne — ujawniła szefowa organizacji pracodawców CBI, Carolyn Fairbairn

Na briefingu prasowym powiedziała, że perspektywa referendum w połowie roku o wyjœciu czy zostaniu w Unii jest Ÿródłem rosnšcego zaniepokojenia biznesu. Premier David Cameron ma nadzieję na porozumienie w sprawie reformy UE na szczycie w tym tygodniu, co pozwoliłoby przeprowadzić referendum pod koniec czerwca. Niedawne sondaże wskazujš na niewielkš, ale rosnšcš przewagę zwolenników wyjœcia z Unii, 46 proc. za przy 41 proc. przeciw wyjœciu.

— Dostrzegamy teraz firmy, które ostatnio opracowały plany awaryjne i poruszajš istotne kwestie, co to ma oznaczać dla ich dostawców, eksportu itd. Chciałabym podkreœlić, że to w tej chwili najważniejszy temat rozważań — powiedziała szefowa CBI po spotkaniach z szefami prawie 100 firm od listopada, gdy została dyrektorem generalnym tej organizacji.

Żaden przedstawiciel firm nie wypowiadał się publicznie o szczegółach swych reakcji, gdyby W. Brytania postanowiła opuœcić blok 28 krajów i musiałaby ponownie negocjować wszystkie porozumienia handlowe ze œwiatem. Jednak po cichu, bez rozgłosu niektóre firmy, w tym duże banki międzynarodowe z centralami w londyńskim City, wydały dziesištki milionów dolarów na rozważanie swych opcji — twierdzš firmy doradzajšce im.

WypowiedŸ C. Fairbairn wskazuje, że planowanie rozwišzań awaryjnych jest już powszechnym zjawiskiem, a według jej słów, nie koncentruje się na jednym sektorze.

Bank Anglii potwierdził, że zastanawia się, co będzie, gdyby W. Brytania postanowiła opuœcić Unię, jakkolwiek minister finansów, George Osborne zapewnia, że rzšd skupił całš energię na zapewnieniu reform w Unii.

CBI oœwiadczyła, że większoœć jej członków chce pozostać w zreformowanej Unii i powszechnie wskazuje na korzyœci zostania w niej, czym naraziły się na krytykę ze strony zwolenników wyjœcia. CBI podała wczeœniej, że zamiary inwestycyjne jej członków nie ucierpiały z powodu perspektywy zorganizowania referendum. Podczas briefingu C. Fairbairn stwierdziła jednak, że to może ulec zmianie ze względu na doœwiadczenie Szkocji z referendum o niepodległoœci z 2014 r.

- Nie jesteœmy zaskoczeni obecnie tymi skutkami. Jednš z lekcji wycišgniętych ze szkockiego referendum jest taka, że decyzje o inwestowaniu podejmuje się zwykle doœć póŸno, w chwili ogłaszania daty głosowania — powiedziała.

Prezes HSBC, Stuart Gulliver powiedział w kanale Sky News, że bank może przenieœć z Londynu do Paryża około 1000 pracowników, jeœli W. Brytania zadecyduje w referendum o wyjœciu z Unii. Przeniesieniu będš podlegać pracownicy bankowoœci korporacyjnej, bankowoœci inwestycyjnej i traderzy. Łšczna liczba przeniesionych będzie zależeć od warunków Brexit. Kierownictwo banku postanowiło po 10 miesišcach rozważań zachować w Londynie centralę HSBC.

WypowiedŸ prezesa Gullivera jest najbardziej bezpoœrednim dotšd oœwiadczeniem szefa dużej firmy brytyjskiej o możliwym wpływie na zatrudnienie, jeœli społeczeństwo zdecyduje w referendum o opuszczeniu UE.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL