Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Praca w zbożu dla Kalinowskiego

Brat wicemarszałka Sejmu Adam Kalinowski dostał intratnš posadę w Zamojskich Zakładach Zbożowych
O zamojskiej spółce produkujšcej mškę i obracajšcej zbożem „Rz” pisała kilka dni temu. Ujawniliœmy, że kandydatami do rady nadzorczej zostały osoby zwišzane z PSL, m.in. doradca wicemarszałka Sejmu Jarosława Kalinowskiego. Po artykule premier Donald Tusk tak komentował sprawę na konferencji prasowej: –Każdy sygnał dotyczšcy kumoterstwa będziemy badać. Jak dowiedziała się „Rz”, od 1 kwietnia głównym specjalistš ds. rozwoju Zamojskich Zakładów Zbożowych jest Adam Kalinowski, brat Jarosława. Wczeœniej tego stanowiska nie było. – Zostało stworzone na wyraŸne polecenie wpływowych działaczy PSL z Warszawy – mówi nasz informator. – To nowe stanowisko. Powstało z inicjatywy właœciciela spółki w zwišzku z planami rozwoju – potwierdza prezes Zamojskich Zakładów Zbożowych Hieronim Karpiński. Właœcicielem 100 procent udziałów zamojskiej spółki jest Elewarr sp. z o.o. (a ta należy do Agencji Rynku Rolnego nadzorowanej przez ministra rolnictwa). Na czele firmy stoi jeden z najbardziej wpływowych działaczy PSL, były poseł Andrzej Œmietanko. W radzie nadzorczej większoœć to członkowie PSL i doradcy ministra rolnictwa Marka Sawickiego z PSL. Jak ustaliła „Rz”, w marcu w Warszawie odbyło się posiedzenie rady nadzorczej Zamojskich Zakładów Zbożowych. Władze spółki podjęły uchwałę o zmianach organizacyjnych w firmie. – Chodziło o stworzenie tego jednego stanowiska, na którego obsadę ogłosiliœmy konkurs. Zgłosiło się dwóch kandydatów, wygrał Adam Kalinowski – wyjaœnia prezes Karpiński.
Jako główny specjalista Kalinowski zarabia trzy œrednie krajowe pensje (ok. 10 tys. zł). Wczeœniej był m.in. dyrektorem Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego, kierował też Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Lublinie. Z naszych informacji wynika, że posada głównego specjalisty to poczštek kariery Adama Kalinowskiego w spółce. Ma zastšpić prezesa Karpińskiego, który wkrótce odchodzi na emeryturę. Dlaczego w spółce konkursy na stanowiska wygrywajš osoby zwišzane z wicemarszałkiem Sejmu? – Znam Andrzeja Œmietankę. Wiedziałem też, że taki konkurs będzie i brat ma ochotę wystartować. Ale na nikogo nie naciskałem, by dostał posadę. Z tego co wiem zarówno mój współpracownik, jak i brat spełniali wszystkie kryteria komisji – mówi „Rz” Jarosław Kalinowski. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora t.niespial@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL