Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Antypolska kampania litewskiego portalu

Litwa może zostać bez rejonu wileńskiego jak Serbia bez Kosowa – ostrzega dr Alvydas Butkus z Kowna
Artykuł Butkusa opublikował niezwykle popularny portal Delfi.lt. Szybko pojawiło się pod nim ponad 800 antypolskich komentarzy. Butkus twierdzi w nim, że trzeba bronić Litwinów mieszkajšcych w podwileńskich rejonach przed miejscowymi Polakami. Gotów jest też wzišć w obronę Polaków, którzy chcš się lituanizować, a nie pozwalajš im na to organizacje polonijne. Twierdzi wreszcie, że Polacy ze swojš nietolerancjš wobec Litwinów sš dla litewskiego państwa groŸniejsi niż neonaziœci głoszšcy “rasistowskie hasła”, których ostatnio na Litwie jest coraz więcej. “Narodowoœciowa nietolerancja wobec Litwinów na WileńszczyŸnie jest o wiele bardziej niebezpieczna niż pojedyncze rasistowskie incydenty w samym Wilnie. Ignorować je czy tolerować to takie samo przestępstwo jak tolerowanie rasizmu” – pisze Butkus.
Największš złoœć naukowca budzš jednak polskie szkoły na WileńszczyŸnie. Uczęszcza do nich około 18 tysięcy dzieci. Dlatego Butkus domaga się wprowadzenia zakazu, który uniemożliwiłby Polakom prowadzenie agitacji wœród rodziców, aby oddawali swoje dzieci do polskich szkół. Oskarżył wręcz polskie organizacje o to, że ich głównym celem jest dziœ niedopuszczenie do lituanizacji kraju. “Samo Wilno wedle nich jest już stracone – tu mieszka około 60 proc. Litwinów, co nigdy nie zdarzyło się w dziejach miasta” – pisze Butkus. Dostało się również Polsce, która jego zdaniem wysyła emisariuszy na Litwę. To oni majš jeŸdzić po kraju i nawoływać do ignorowania litewskich szkół i litewskiego Koœcioła. “Strach rozdrażnić sšsiada (Polskę – red.). Marionetkowe przytakiwanie jego potrzebom tylko demonstruje naszš dyplomatycznš słaboœć. Wileńszczyzna nie jest terytorium, którym – jak niegdyœ Inflantami – wspólnie administrujš Litwa i Polska” – pisze naukowiec. Taki stan może – według niego – skończyć się dla Litwy tym samym, czym skończyła się dla Serbii albanizacja Kosowa. Dlatego emisariuszom z Warszawy powinny jak najszybciej stawić czoła litewskie służby specjalne. Butkus napisał swój artykuł w momencie, gdy na Litwie trwa dyskusja o wprowadzeniu do polskich szkół języka litewskiego jako wykładowego. Zgodnie z pomysłem Ministerstwa Oœ- wiaty i Nauki po polsku mogłoby być wykładanych tylko kilka przedmiotów. Jeœli do tego dojdzie, będzie to oznaczało likwidację polskiego szkolnictwa, a co za tym idzie szybkš lituanizację mieszkajšcych na Litwie Polaków. Pomysł ministerstwa spotkał się z kategorycznym sprzeciwem Polaków.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL