Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Adwokaci szykujš się do strajku - chodzi o stawki za urzędówki

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Adwokaci postulujš m.in. zmiany stawek za urzędówki. Chcš też mieć możliwoœć zgłaszania kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego.

Niewykluczone, że adwokaci rozpocznš strajk. Zwracajš się do Naczelnej Rady Adwokackiej, by ta podjęła uchwałę w sprawie protestu.

– Œrodowisko wrze – mówi Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. – Docierajš do nas głosy adwokatów, którzy sugerujš, że powinien zostać przeprowadzony strajk włoski, wstrzymanie wyznaczania adwokatów z urzędu, protesty pod Kancelariš Premiera. Jestem daleki od przesšdzania, czy któraœ z tych form protestu zostanie przeprowadzona. Będziemy o tym rozmawiać podczas plenarnego posiedzenia NRA 27 czerwca – zapowiada. Podkreœla też, że jego zdaniem „jakaœ forma protestu" jest nieunikniona, jeœli rzšd pozostanie bierny wobec postulatów samorzšdu adwokackiego.

Mówiš „dosyć"

Rafał Dębowski, sekretarz NRA, uważa, że jeœli zostanie podjęta decyzja o proteœcie, to będzie on tak zorganizowany, by nie narażać adwokatów na odpowiedzialnoœć zawodowš. – Cišgle liczymy, że resort sprawiedliwoœci przyjrzy się naszym postulatom i rozpocznie z nami rzeczowe rozmowy – zaznacza.

Dziœ memorandum przygotowane przez prezydium NRA ma trafić do ministra sprawiedliwoœci Borysa Budki.

42 tys. - tylu jest obecnie prawników wykonujšcych zawód adwokata i radcy prawnego

Adwokaci chcš się sprzeciwić m.in. niskim stawkom za sprawy z urzędu. W resorcie sš złożone propozycje zmian rozporzšdzeń przygotowane przez œrodowisko adwokackie i radcowskie, przewidujšce m.in. podwyższenie stawek, na podstawie których wyliczane sš zwroty kosztów procesu od strony przegranej.

Prezes Zwara podkreœla, że œrodowisko jest oburzone nie tylko niskimi stawkami za sprawy z urzędu, niewaloryzowanymi od 13 lat, ale także m.in. zmianami w projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, z którego w trakcie prac sejmowych wykreœlono przepisy pozwalajšce œrodowiskom prawniczym na zgłaszanie kandydatów na sędziów TK i obniżono wymogi dla sędziów.

– Projektowane rozporzšdzenia do nowelizacji procedury karnej także uderzajš w obywateli, m.in. pozwalajš na kontrolę korespondencji między obrońcš a zatrzymanym, okreœlajš, że terminy sšdowe będš ustalali sędzia z prokuratorem, bez udziału obrońcy. Adwokat z oskarżonym będš czekali na ustalenie terminu pod drzwiami, pomimo deklarowanej równoœci stron – mówi prezes Zwara.

240 zł - może otrzymać adwokat lub radca za prowadzenie sprawy o ubezwłasnowolnienie z urzędu

Mecenas Dębowski podkreœla, że adwokaci chcieliby, by do ewentualnego protestu dołšczyli się również radcy prawni.

Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, przyznaje, że przedstawiciele adwokatury informowali o swoich planach.

Radcy niepewni

– Będziemy o tym rozmawiać podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych 12–13 czerwca – informuje wiceprezes Bereza. – Będš na nim dziekani poszczególnych izb. To od ich stanowiska zależy decyzja o naszych działaniach – podkreœla.

Minister sprawiedliwoœci Borys Budka mówi, że zapozna się z postulatami. – Dialog ze œrodowiskiem jest dla mnie bardzo ważny. Została już zlecona analiza rozporzšdzeń dotyczšcych stawek adwokackich i radcowskich. Będę rozmawiał na ten temat z przedstawicielami tych samorzšdów – obiecuje minister.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL