Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Odszkodowania: roszczenia pracowników z agencji pracy tymczasowej

Zgodnie z aktualnš liniš orzeczniczš pracodawcš pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej.

- Prowadzšc działalnoœć gospodarczš, korzystam z pracowników tymczasowych kierowanych przez agencję pracy tymczasowej. Czy pracownik tymczasowy w razie wypadku przy pracy może dochodzić roszczeń ode mnie? Czy w takiej sytuacji ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej przedsiębiorstwa zabezpieczy mnie przed roszczeniami pracownika tymczasowego? – pyta czytelnik.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z aktualnš liniš orzeczniczš pracodawcš pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej (wyrok NSA z 23 maja 2014 r., II FSK 765/13). Jednak, jak wynika z ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (DzU z 2003 r. nr 166, poz. 1608 ze zm.), to pracodawca użytkownik wykonuje obowišzki oraz korzysta z praw przysługujšcych pracodawcy w zakresie niezbędnym do zorganizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego. Ustawa nakłada na pracodawcę użytkownika szereg obowišzków zwišzanych z bezpieczeństwem i higienš pracy. Jednym z podstawowych jest obowišzek zapewn...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL