Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Dziecko przeżyło aborcję, ale nikt nie chciał go reanimować

123RF
Pediatra zgłosiła przypadek aborcji w 22. tygodniu cišży do inspekcji opieki zdrowia. Dziecko żyło, ale położne miały zakaz wzywania do niego lekarza. Dziecko umarło.

Kobieta otrzymała ze szpitala w Gällivare w Norlandii leki do przeprowadzenia farmakologicznej aborcji (zazwyczaj pierwszš tabletkę bierze się w szpitalu, a następne w domu). Z niewyjaœnionych przyczyn leki nie zadziałały, a do tego szpital zapomniał wezwać jš na wizytę kontrolnš. Dopiero długo póŸniej, bo w 21. tygodniu, odkryto, że pacjentka nadal jest brzemienna. Wówczas oddział ginekologiczny szpitala zwrócił się do Krajowego Zarzšdu Zdrowia i Opieki Społecznej z zapytaniem, czy może przeprowadzić póŸnš aborcję. W Szwecji kobieta ma bowiem prawo przerwać cišżę do 18. tygodnia bez podawania powodu. W przypadku cišży powyżej 18. tygodnia przyzwolenie na aborcję wydaje specjalna komisja zarzšdu zdrowia. Dzieje się tak, gdy istniejš ku temu szczególne, psychosocjalne przyczyny lub jeżeli dziecko ma poważne wady wrodzone. Gdy te wystšpiš, akceptuje się w zasadzie wszystkie wnioski o aborcję.

Na skutek różnych okolicznoœci procedura zwišzana z zabiegiem w norlandzkim szpitalu się przedłużyła. Do aborcji przystšpiono, gdy kobieta przechodziła już w cišży 22 tygodnie i trzy dni. Według prawa tak póŸne usuwanie cišży jest zaœ zabronione. Uważa się bowiem, że dziecko wtedy ma szansę na przeżycie poza macicš.

Dziecko w szpitalu Gällivare urodziło się za pomocš próżnocišgu i według wniosku do inspekcji opieki zdrowia okazywało oznaki życia przez ok. 30 minut.

Pediatra i ordynator kliniki dziecięcej w Gällivare, która incydent zgłosiła, nie zna przebiegu wydarzeń z autopsji. Nie miała akurat tego dnia dyżuru w szpitalu. Była tam zaœ tego dnia, gdy Zarzšd Zdrowia i Opieki Społecznej zezwolił na przeprowadzenie zabiegu.

Z opowieœci innych pracowników pediatra dowiedziała się, że po aborcji dziecko zawinięto w ciepłe ręczniki, położono na wysterylizowanym stoliku do pielęgnacji i pozostawiono samemu sobie, aż przestało oddychać. Nikt nawet nie próbował go reanimować. To nie jest w porzšdku – zauważa pediatra. Maleństwo powinno dostać œrodki przeciwbólowe i być trzymane w ramionach.

W opinii pediatry fatalnie się stało, że nie zawołano lekarza dziecięcego. Ginekolog, który wystšpił o zgodę na aborcję, przekazał wczeœniej takie życzenie. Jednak tego dnia akurat nie sprawował dyżuru. Z kolei dwóm obecnym przy aborcji położnym i pielęgniarce powiedziano, by nie wzywały lekarza. Nikt jednak nie wie, kto wydał takie rozporzšdzenie.

Szef porodówki zapewnia, że szpital wszystkie póŸne aborcje traktuje „z największym respektem". Służbie zdrowia przyœwieca jednak zawsze zasada, że gdy aborcję rozpoczęto, to jest to proces nieodwracalny. Realizuje się go do końca. Szpital nie ma w zwyczaju stosować eutanazji lub podawać dzieciom morfiny. Zastrzyk z morfiny spowodowałby tylko niepotrzebny ból u dziecka.

Opinia lekarki z Gällivare pokrywa się ze stanowiskiem Karin Kallen z Krajowego Zarzšdu Zdrowia i Opieki Społecznej, z którš rozmawiam. Jest dosyć powszechne, że dzieci przy tak póŸnych zabiegach okazujš oznaki życia, ale aborcja jest aborcjš – mówi. To jest problem etyczny, ale rzeczywiœcie życia się nie ratuje. Zarzšd jednak aprobuje póŸne aborcje bardzo restrykcyjnie i wyraża na nie zgodę tylko w szczególnych okolicznoœciach – tłumaczy.

Teraz pediatra zgłosiła szpital w Gällivare do inspekcji ds. opieki zdrowia z powodu skandalicznej procedury aborcji. Bulwersuje jš, że sam szpital nie raportował całej tragedii do inspekcji jako Lex Maria, co się robi w razie nieprawidłowoœci i błędów placówek. Lekarka krytykuje, że szpital spowodował niepotrzebne cierpienie kobiety i dziecka. Według niej po 22. tygodniu cišży nie ma się już do czynienia z płodem, tylko z dzieckiem majšcym prawo do opieki zdrowotnej. Powinno być ono zbadane przez medyka, który by ocenił, czy było na tyle dojrzałe, by utrzymać je przy życiu. W jej opinii szpital przez swojš pasywnoœć przyczynił się do œmierci dziecka.

Z tego względu Krajowy Zarzšd Zdrowia i Opieki Społecznej powinien stworzyć wyraŸniejsze dyrektywy postępowania dla położnych. Musi się zastanowić, na co nas narażajš – mówi.

Położne uderzyły na alarm. WypowiedŸ jednej z nich cytowało pismo dla lekarzy „Dagens Medicin". „To straszne pozwalać na to, by płody umierały na naszych oczach, a my nie możemy nic zrobić. Albo raczej nie mamy prawa nic robić. Wtedy łamiemy prawo" – powiedziała. Zmianę praktyk przy póŸnych aborcjach postulowali też posłowie z partii Szwedzcy Demokraci, którzy pozostawianie płodów na uduszenie się okreœlili jako zupełnie irracjonalne, a „narażanie kobiety, płodu i personelu medycznego na tego rodzaju nieprzyjemnoœci jako nieludzkie".

Ostatnio w debacie głos zabrała też pozarzšdowa organizacja antyaborcyjna Ja till livet (Tak dla życia). – W Szwecji nazywamy nienarodzone dziecko człowiekiem, gdy upłynęły 23 tygodnie cišży – stwierdziła Malin Schelin z organizacji. Według niej w modernistycznym społeczeństwie wyznaczenie granicy 22. tygodnia jest problematyczne, ponieważ w miarę rozwoju techniki możemy się urodzić i przeżyć już w 22. tygodniu. Albo nawet w 21. tygodniu i dwóch dniach, co zdarzyło się w Uppsali ubiegłego roku. – PóŸne aborcje to plama na honorze kraju – skonstatowała Schelin, która postuluje obniżenie granic ich przeprowadzania. Norwegia już przygotowała projekt ustawy, by zabronić aborcji po 21 tygodniach i szeœciu dniach.

W Szwecji nie ma w legislacji ustalonej granicy.

Autorka jest dziennikarkš, wieloletniš korespondentkš „Rz" w Szwecji

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL