Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikt na Ukrainie

Ukraina legalizuje broń

Rewolwer (Stalker 2.5) typu flobert
YouTube
Ukraińscy parlamentarzyœci majš przegłosować projekt ustawy, która znaczšco ułatwi procedurę uzyskania pozwolenia na posiadanie broni palnej.
- Każdy człowiek powinien mieć prawo do obrony swojej własnoœci prywatnej, łšcznie z użyciem broni palnej. Ustawa powinna precyzyjnie okreœlić czym jest własnoœć prywatna. Przekazałem swoje propozycje do Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej, zostały one zaakceptowane również przez prezydenta – powiedział w rozmowie z „Głosem Ukrainy" (gazeta parlamentarna) ukraiński prokurator generalny Wiktor Szokin. – Mam nadzieje, że zostanie przyjęta ustawa dotyczšca broni oraz jej rejestracji, okreœlajšca procedurę jej nabycia i wszelkich formalnoœci, którymi zajmuje się MSW – doda. Jeszcze w grudniu grupa ukraińskich deputowanych zarejestrowała projekt ustawy, zgodnie z którym procedura uzyskania pozwolenia na broń ma zostać uproszczona. Miałby również zostać powołany specjalny urzšd, który miałby prowadzić ewidencję broni na Ukrainie. Zgodnie z tym projektem o zezwolenie na posiadanie broni gładkolufowej, będš mogły ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat (obecnie o pozwolenie na broń można starać się od 21. roku życia). Z kolei broń gwintowanš będzie można posiadać po ukończeniu 21 lat. Natomiast broń pneumatycznš oraz broń typu „Flobert" z kalibrem do 4,5 mm, będzie można nadal posiadać bez zezwolenia po ukończeniu 16. roku życia. Obecnie na Ukrainie oraz na Litwie, w Czechach i na Słowacji broń typu „Flobert" jest legalna. Zezwolenie na broń na Ukrainie będš wydawały „organy władzy wykonawczej" właœciwe ze względu na miejsce zameldowania ubiegajšcego się o te pozwolenie. Jeżeli wczeœniej procedura ta mogła trwać nawet kilka tygodni, a nawet miesięcy, to dziœ odpowiedni urzšd (przeważnie MSW) będzie miał pięć dni by wydać decyzję. Według nowego projektu ustawy decyzja negatywna może zapaœć jedynie w przypadku, jeżeli osoba nie spełniła wymogów formalnych (wiek, niekaralnoœć, zaœwiadczenie po ukończeniu szkolenia dotyczšcego korzystania z broni i pierwszej pomocy medycznej, zaœwiadczenie medyczne, łšcznie z opiniš psychiatry oraz potwierdzenie opłat urzędowych).
Projekt nowej ustawy przewiduje również zmiany w kodeksie karnym Ukrainy. Na mocy tych zmian osoba posiadajšca zezwolenia na broń będzie mogła „bez żadnych konsekwencji prawnych używać jej w obronie własnej oraz w obronie swoje własnoœci prywatnej niezależnie od obrażeń jakie odniósł napastnik". Do tego posiadacz broni będzie mógł jš wycišgnšć i odbezpieczyć w sytuacji, która według niego „stanowi pretekst do użycia broni". Obecnie, według najnowszych danych MSW, ponad 870 tysięcy Ukraińców posiada broń a liczba ta cišgle roœnie. Według Ukraińskiego Stowarzyszenia Posiadaczy Broni na Ukrainie zarejestrowane jest ponad 2 mln sztuk broni, a ponad 3,5 mln sztuk broni funkcjonuje w szarej strefie.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL