Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pogodzić obowišzki matki z obowišzkami pracownika

Choć coraz więcej firm chwali się prorodzinnš politykš, to Polkom niełatwo jest godzić rolę matki z karierš.
123RF
Choć coraz więcej firm chwali się prorodzinnš politykš, to Polkom niełatwo jest godzić rolę matki z karierš.

Niemal każda z rosnšcej grupy firm startujšcych w rankingach pracodawców chwali się jakimœ prorodzinnym œwiadczeniem – elastycznym czasem pracy, możliwoœciš pracy z domu albo na pół etatu czy też dodatkowym urlopem macierzyńskim. Na popularnoœci zyskujš firmowe upominki dla młodych rodziców (także ojców) albo specjalna "becikowa" premia. Przybywa też firm, które inwestujš w firmowe przedszkola lub fundujš opiekę pielęgniarskš nad chorym dzieckiem.

Œwiadome swoich praw

O pozytywnych, prorodzinnych zmianach w firmach mówiš też same zainteresowane. Agnieszka Kaczanowska, współzałożycielka działajšcego od czterech lat portalu mamopracuj.pl, który chce ułatwiać matkom wejœcie albo powrót na rynek pracy, wspomina, że przed siedmioma laty, gdy wracała z urlopu macierzyńskiego, rozwišzania typu elastyczny czas pracy czy telepraca były rzadko...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL