Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Anonimowe oddanie organu do przeszczepów niespokrewnionej osobie może skrócić kolejki

www.sxc.hu
Kolejki do przeszczepów mogłyby się zmniejszyć, gdyby możliwe było anonimowe oddanie organu.

1,5 tys. osób czeka w Polsce po kilkanaœcie miesięcy na przeszczep narzšdu. Najwięcej, bo aż 880, potrzebuje nerki. Transplantolodzy twierdzš, że można by im pomóc, gdyby zmieniły się przepisy.

– Kolejki mogłyby się skrócić, gdyby możliwe było anonimowe oddanie organu niespokrewnionej osobie. Wiemy, że w Polsce sš tacy, którzy chcš oddać narzšd potrzebujšcym – mówi prof. Lech Cierpka, transplantolog ze Szpitala Klinicznego w Katowicach.

Takie rozwišzanie funkcjonuje np. w USA, gdzie nerkę można oddać do banku. Przeszczepu więc szybciej doczekałyby się osoby potrzebujšce nerki, bo żywy dawca nie pozbędzie się swojego serca, trzustki czy wštroby.

Sš chętni do przekazania

Nie wiadomo, jaki byłby potencjał anonimowego dawstwa. Zainteresowani dzwoniš czasami do Poltransplantu.

– Oferujš sprzedanie narzšdu, ale wtedy zawsze informujemy, że to przestępstwo – mówi prof. Roman Danielewicz, dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordacyjnego ds. Transplantacji. – A za handel organami grozi do roku pozbawienia wolnoœci.

Ustawa o przeszczepianiu komórek, tkanek i narzšdów wskazuje teraz, że organ można oddać na rzecz bliskiego krewnego w linii prostej, rodzeństwa czy małżonka. Czyli mšż może np. oddać nerkę żonie, a matka płat wštroby dziecku.

Przepis zezwala na oddanie narzšdu innej osobie, ale tylko gdy przemawiajš za tym szczególne względy osobiste. Dotyczš dalszych krewnych czy konkubinatu. Zgodę musi wówczas wyrazić sšd rodzinny.

– Procedura wyrażania zgody to niezasadne utrudnienie, działa tylko na niekorzyœć biorców, którzy szybko potrzebujš narzšdu ze względu na stan zdrowia – tłumaczy Aneta Sieradzka, prawniczka specjalizujšca się w prawie medycznym.

Sšdowa procedura

Wniosek do sšdu rodzinnego musi złożyć dawca. Sšd ma siedem dni na rozpoczęcie postępowania. Do tego trzeba dołšczyć wiele dokumentów, m.in. pisemnš zgodę biorcy, orzeczenie lekarskie o słusznoœci oddania narzšdu i opinię Komisji Etycznej Polskiej Rady Transplantacyjnej. Z doœwiadczeń sędziów rodzinnych wynika, że wnioski kandydatów na dawców sš sporadyczne.

– Orzekam 20 lat w wydziale rodzinnym i tylko raz wpłynšł wniosek o wydanie zgody na przeszczepienie organu od żywego dawcy. Złożył go wujek żony biorcy. Dostał zgodę, bo w postępowaniu sšdowym wykazał więŸ emocjonalnš i stałe, bliskie kontakty uzasadniajšce jego wolę oddania nerki – mówi Wiesława Stelmaszczuk-Taracha, przewodniczšca V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sšdu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.

Anna Sierdzka zauważa, że lepiej gdyby zgodę na dawstwo narzšdów i badanie pobudek dawców wydawała inna instytucja, np. Poltransplant. Mogłaby ona również badać pobudki dawcy anonimowego. Prof. Danielewicz ma jednak dystans do instytucji dawstwa anonimowego.

– Ewentualne zmiany prawa w kierunku jego wprowadzenia trzeba w Polsce szeroko przedyskutować. Nie należy tego mieszać z handlem narzšdami – mówi prof. Danielewicz. Minister zdrowia nie wyklucza zmian w prawie.

– W resorcie powstała grupa ekspercka prawników, psychologów i transplantologów. Jeœli zespół uzna, że znajdš się potencjalni anonimowi dawcy, będš zmiany w prawie – informuje rzecznik prasowy ministra Krzysztof Bšk.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL