Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Surowce i Chemia

Łupki nie ruszš bez zachęt

Fotorzepa, Piotr Wittman Piotr Wittman
Warto powalczyć o mniejsze firmy, zwłaszcza innowacyjne oraz te które w Polsce pozostały - mówi Michał Wróblewski, ekspert z zespołu energii i zasobów naturalnych Deloitte.

Z Polski wyszły już niemal wszystkie duże zagraniczne firmy zainteresowane łupkowymi poszukiwaniami. Czy jest szansa, że powrócš?

Skala poszukiwań gazu z łupków w Polsce mocno spadła, głównie z powodu braku szybkiego sukcesu w postaci odkrycia złoża, nadajšcego się do komercyjnej eksploatacji. Myœlę, że to podstawowy czynnik, który wiele firm, zwłaszcza zagraniczne koncerny, zniechęcił do dalszych prac w naszym kraju. W mniejszym stopniu do spowolnienia poszukiwań przyczyniły się wprowadzone podatki oraz nowe regulacje prawne dotyczšce m.in. koncesji.

W Polsce istotne inwestycje zwišzane z poszukiwaniami ropy i gazu w łupkach prowadzš już w zasadzie tylko PGNiG i PKN Orlen. Czy możemy osišgnšć sukces tylko dzięki ich aktywnoœci?

Wycofanie się stosunkowo wielu firm z naszego rynku to wymierne szkody dla całego kraju, gdyż dzięki nim mieliœmy zapewniony nie tylko dostęp do ogromnych kapitałów na poszukiwania ale i wiedzy. Mimo to w dłuższym terminie sš oczywiœcie szanse na odkrycie gazu nadajšcego się do przemysłowego wydobycia. Na powtórzenie łupkowego sukcesu, w modelu podobnym do zanotowanego w USA, nie mamy jednak w najbliższym czasie większych szans.

Dlaczego?

Na rynku amerykańskim istniały specyficzne, sprzyjajšce warunki do pojawienia się swoistej rewolucji łupkowej, których powtórzenie w Polsce, czy w jakimkolwiek innym kraju nie wydaje się możliwe. Przede wszystkim w poczštkowym okresie osišgnięty sukces był zasługš œredniej wielkoœci firm, których kadra menedżerska miała pomysły na poszukiwania i wiarę w sukces. Podmioty te posiadały prawa do działek z wyeksploatowanymi złożami konwencjonalnymi i gdyby nie znalazły sposobu na pozyskanie złóż niekonwencjonalnych, to - w wielu przypadkach - musiałyby upaœć. Niejednokrotnie była to więc walka o przetrwanie. W jej prowadzeniu pomagało sprzyjajšce otoczenie. Firmy z jednej strony miały stosunkowo łatwy dostęp do kapitału - poprzez giełdę, a z drugiej sprzyjało im otoczenie prawne i dostęp do wysokiej klasy specjalistów od poszukiwań, doœć licznych w USA. Po latach gorzkich rozczarowań towarzyszšcym prowadzonym poszukiwaniom, ta specyficzna mieszanka różnych czynników przyniosła jednak sukces. W obecnych warunkach chyba nigdzie na œwiecie nie jest to tak naprawdę - w takim modelu - do powtórzenia.

Czego brakuje dziœ w Polsce, aby łupkowe poszukiwania mogły znowu ruszyć?

Już niemal wszystkie duże zagraniczne koncerny wyszły z naszego kraju i nie wydaje mi się, aby w krótkim terminie cokolwiek mogło je zachęcić do powrotu, chociażby ze względu na całkiem innš sytuację na œwiatowych rynkach ropy i gazu. Warto jednak powalczyć o mniejsze firmy, zwłaszcza innowacyjne oraz te które jeszcze w Polsce pozostały. W tym celu konieczne sš nowe zachęty. Z perspektywy czasu widać, że wprowadzenie od 2020 r. nowych podatków od wydobycia ropy i gazu było błędem. Wskazane jest również przyœpieszenie prac nad specustawš, która miała odbiurokratyzować poszukiwania. Te się jednak przedłużajš i nie wiadomo czy i kiedy wejdš w życie.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL