Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Sšd Najwyższy wyda wyrok w sparawie "nabitych w mBank" 14 maja

123RF
Sšd Najwyższy wyda wyrok ws. "nabitych w mBank" 14 maja. SN zajmuje się skargš kasacyjnš mBanku na wyrok łódzkiego Sšdu Apelacyjnego sprzed roku, nakazujšcego wypłatę 1247 klientom banku odszkodowań za zawyżone oprocentowanie rat kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich.

Sšd Najwyższy w czwartek zajmował się skargš kasacyjnš banku w sprawie "nabitych w mBank". SN wysłuchał obu stron sporu i zapowiedział, że wyrok ogłosi 14 maja po południu.

Dokładnie rok temu, 30 kwietnia 2014 roku, Sšd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy wyrok sšdu pierwszej instancji, który uznał powództwo grupy frankowiczów w stosunku do mBanku (dawniej BRE Bank). Oba sšdy uznały, że stosowana wobec tych klientów klauzula zmiany oprocentowania kredytów jest nieprecyzyjna i stwierdziły, że nie wišże ona klientów.

W efekcie mBank zobowišzano do wypłaty 1247 klientom odszkodowań za zawyżone oprocentowanie rat kredytu hipotecznego. Bank wniósł kasację do Sšdu Najwyższego.

Pozew zbiorowy przeciw bankowi o ustalenie jego odpowiedzialnoœci odszkodowawczej wniósł Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie. Zarzucił on bankowi nienależyte wykonywanie umów o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego, zawartych w latach 2005-2006.

Klienci banku uważali, że w umowach tzw. starego portfela znajduje się budzšcy zastrzeżenia zapis regulujšcy zmiany oprocentowania. Wskazywali, że przy niekorzystnej dla nich zmianie pewnych parametrów ekonomicznych, bank podnosił oprocentowanie kredytu, a przy zmianie korzystnej - nie obniżał go lub obniżał w niewystarczajšcym zakresie. Ich zdaniem od stycznia 2009 r. do końca lutego 2010 r. stracili wskutek tego ok. 5 mln zł.

W lipcu 2013 roku łódzki sšd okręgowy uznał, że BRE Bank (obecnie mBank) powinien zapłacić 1247 klientom odszkodowania za zawyżone oprocentowanie rat kredytu hipotecznego. Przyznał rację klientom banku, uznajšc, iż klauzula była niezgodna z dobrymi obyczajami i rażšco naruszała ich interesy. Okreœlenia w niej zawarte były mało precyzyjne i były interpretowane na ich niekorzyœć. Umowy o kredyt hipoteczny były nienależycie wykonywane. Sšd podkreœlił, że roszczenia grupy klientów były w pełni zasadne. Uznał, że bank powinien zapłacić klientom odszkodowanie za zawyżone oprocentowanie rat i zwrócił uwagę, że teraz mogš oni dochodzić konkretnych kwot od banku.

Od tego wyroku odwołali się przedstawiciele banku - najpierw do Sšdu Apelacyjnego w Łodzi, który nie uwzględnił ich stanowiska. A potem poprzez kasację do Sšdu Najwyższego.

Sprawa dotyczy okresu sprzed styczniowego "czarnego czwartku", gdy po gwałtownym wzroœcie kursu franka problem frankowiczów stał się istotny politycznie i społecznie.

Możliwoœć składania pozwów zbiorowych, pozwalajšcych osobom poszkodowanym dochodzić roszczeń w jednym grupowym postępowaniu cywilnym, przewiduje ustawa, która weszła w życie w połowie lipca 2010 roku. Pozew zbiorowy może złożyć przynajmniej 10 osób; warunkiem złożenia takiego pozwu jest oparcie go na jednakowej podstawie prawnej. Ze względu na rangę spraw rozpatrywanych w tym typie, postępowania mogš być prowadzone jedynie przed sšdami okręgowymi.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL